Tilbake

Oppstart i komité NEK/NK 57 – Telekontroll for kraftsystemer

Den norske komitéen NK 57 intensiverer nå sitt arbeid etter noen år med lavt aktivitetsnivå i Norge. Et oppstartsmøte vil bli avholdt i løpet av mars 2016. NK 57 er den norske speilkomiteen av IEC/CENELEC TC 57 og representerer Norges interesser i TC 57.

Informasjonsutveksling

Den engelske tittelen «Power system management and associated information exchange» viser at komiteen i dag forvalter et større område enn den rene driftskontrollen/SCADA som var hovedområdet ved etablering i 1964. Norge har de siste årene bidratt betydelig til standardiseringsarbeidet i de internasjonale arbeidsgruppene i IEC TC 57 med deltagelse fra bedrifter som blant andre Statkraft og Statnett.

De sentrale standardene i NK 57 er CIM (Common Information Model), IEC 61968-xx og 61970-xx, og IEC 61850-xx for kommunikasjon mellom domener som produksjon, transmisjon, distribusjon, distribuerte energikilder og kunder. Standardene/normene er sentrale i smartgridarkitekturen og inngår i eksisterende anlegg og systemer der det er installert løsninger for drift og overvåking. Fra fjernstyrte brytere i distribusjonsnettet, via nettstasjoner og kraftverk til Statnetts nasjonale driftssentral. Videre benyttes CIM blant annet for informasjonsutveksling mellom aktørenes driftssentraler og systemer for marked, driftsstøtte, produksjonsplanlegging og nettinformasjon.

CIM IEC 61850
Innenfor IEC TC 57 er det for tiden et høyt aktivitetsnivå med 58 prosjekter i utvikling. NK 57 vil så langt som mulig sørge for at områder som er relevante for norsk energiforsyning blir ivaretatt med nødvendige innspill fra akademia, næringsliv, myndigheter, nettselskap og kraftprodusenter i Norge. Dette vil kreve aktiv deltagelse fra flere interesserte. Potensielle kandidater er velkomne til å melde sin interesse.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023