Tilbake

Månedens komité – NK 9 Elektriske Jernbaneanlegg

Normkomite NK 9 har hatt en sterk vekst de senere årene og runder snart 30 medlemmer. Årsaken til veksten er trolig en kombinasjon av de betydelige investeringene i sektoren i årene som kommer – og hvor standarder som NK 9 forvalter, vil være en viktig del av anskaffelsesgrunnlaget.

Infrastruktureierne for jernbane og sporveier har for lengst oppdaget at standardiserte løsninger både gir god økonomi ved anskaffelse og ved senere drift. Rådgivere og leverandører på sin side har en stor fordel av å sitte tett på utviklingen av standardene, slik at de er forberedt på hva som kommer i konkurransegrunnlaget.Komiteen ledes av Tore Telstad, seksjonsleder Jernbaneteknikk, Elkraft ved Jernbaneverket.

NK 9 har hatt en fin vekst under Telstads ledelse. Engasjementet har ikke bare vokst på nasjonalt plan, men vi ser også at norsk deltakelse i det europeiske standardiseringsarbeidet har vokst, sier fagsjef Leif T. Aanensen fra NEK.

Tore Telstad

Tore Telstad, leder NK 9

Aanensen legger til at normsamlingen som NK 9 lanserte i 2014; NEK 900 – Elektriske Jernbaneanlegg trolig også har vært en medvirkende faktor. Han forteller at denne tas i bruk av stadig flere aktører.

Normsamlingen har blitt godt mottatt i bransjen. Den gir et felles referansegrunnlag for elsikkerhet for jernbane og sporveier. Anerkjennelsen som DSB har gitt til samlingen er også med på å forsterke bruken. Vi tror at NEK 900 vil være et naturlig henvisningsgrunnlag i forbindelse med revisjon av fef, avslutter Aanensen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023

Ny utgave av NEK 900:2023 – Elektriske jernbaneinstallasjoner 

Dato
07.03.2023

Teknisk spesifikasjon og veileder for NEK 600 lansert!

Dato
17.02.2023