Tilbake

OED anerkjenner NEK 399-1 Tilknytningspunkt for el og ekom (bolig) i forbindelse med klagesak

NVE fattet på forsommeren 2014 et vedtak mot Agder Energi Nett AS i forbindelse med en tilsyn-sak. Vedtaket ble påklaget og har vært til behandling i Olje og Energidepartementet (OED). Den foreliggende saken skapte en del bekymring hos NEK og fagkomiteen fordi vedtaket også inneholdt elementer som kunne grepet direkte inn i forhold til ansvarsforholdene og grensesnittet slik de var definert i NEK 399-1.

Forsidebilde NEK 399:2014

Ultimo februar 2015 falt departementet ned på en avgjørelse som i all hovedsak opprettholder NVEs vedtak, men som samtidig anerkjenner prinsippene rundt eierskap for tilknytningspunkt som NEK 399-1 beskriver.

Etter vårt syn forteller departementet bokstavelig talt hvor skapet skal stå når det gjelder grensesnitt mellom allment elnett og installasjon. Avgjørelsen anerkjenner også NEK 399-1, som naturligvis er viktig for oss og fagkomiteen som står bak normen. Vi er glad for at usikkerheten er ryddet av veien, sier Fagsjef Leif T. Aanensen hos NEK.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024