Tilbake

EKOM-konferansen 2015 er vel gjennomført

De mange deltakere fikk i løpet av de to dagene konferansen ble gjennomført høre ulike foredrag som dekker det meste av EKOM fagfeltet. I tillegg ble de presentert for ulike produkter og løsninger som dekker dagens og fremtidens EKOM fag.

Åpning av EKOM konferansen 2015

Dag 1:

Konferansen ble åpnet med foredrag av Leif Aanensen fra NEK om viktigheten av standardisering og viktigheten av EKOM i fremtiden. Einar Lunde fra nasjonal kommunikasjonsmyndighet snakket om digital sårbarhet og Lysneutvalgets rapport som legges frem senere i år.

Det var en gang...

Einar Lunde, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

I juni 2014 nedsatte regjeringen et utvalg som har kartlagt samfunnets digitale sårbarhet. Lysneutvalget har det siste året jobbet frem konkrete tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet.

Statssekretær Reynir Johannesson snakket om utbyggingstakt og hvordan myndighetene har lagt til rette for utbygging av 100 Mbit/s datahastighet til det norske folk.

Statssekretær Reynir Johannesson

Statssekretær Reynir Johannesson, Samferdselsdepartementet

Jim Korsan fra EVRY presenterte utbygging av og behov for ulike datasentre for å dekke samfunnets økende behov for datalagringskapasitet.

Kabel eller mobilnett var tema for Tore Kristoffersens fra LYSE sitt innlegg. Konklusjonen på dette var «ja takk begge deler». Alle vil ha og trenger økende båndbredde og datahastighet.

Ian Davis fra Corning gikk igjennom utviklingen fremover vedrørende markedets bruk av MultiModus eller SingelModus fiber.

Dag 1 ble avsluttet med produktutstilling og felles middag.

Dag 2:

Per Thorkildsen fra Hexatronic gikk igjennom ulike fiberoptiske strukturer og viktigheten av god planlegging for framtidssikkerhet og utvidelse.

Svein Roar Jonsmyr fra NKOM fortsatte med gjennomgang av NEK 399-serien som omhandler felles tilkoblingspunkt for EL og EKOM. Der NEK 399 slutter overtar NEK 400 og NEK 700. Bjørn Fossum fra NELFO gikk gjennom NEK 700 som omhandler planlegging og installasjon av EKOM nett i bygg.

Ole Johny Solberg redegjorde videre om COWIs suksess med BIM (bygnings integrasjons modellering) på sykehuset i Østfold.

Konferansen ble avsluttet av Ove Guttormsen fra NELFO som oppsummerte konferansen og snakket om viktigheten av EKOM i alle deler av samfunnet.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK 703 gir krav for å ivareta miljøet ved drift av datasentre

Dato
16.05.2024

Ny NEK 700 - Informasjonsteknologi lanseres

Dato
16.05.2024

Besøk NEK på Eliaden 28-30 mai!

Dato
16.05.2024