Tilbake

NEK med innlegg på Smart Grid konferansen i Trondheim

Fagsjef Leif T. Aanensen hold innlegg på årets Smart Grid konferanse i Trondheim med temaet “AMS og HAN – om å gjøre sanntidsdata fra energimåler tilgjengelig for forbruker”. Bakgrunnen for innnlegget var en rapport med samme tittel som NEK utførte etter oppdrag fra NVE ved årsskiftet.

Wind energi

NEK påpekiec_solar_200x200te i utredningen behovet om å velge løsninger som finner støtte i standarder fastsatt av ISO eller IEC. Dette er globale standarder, som er fastsatt etter en grundig prosess. Kun i de tilfeller hvor det mangler standarder bør man introduserer «egenutviklede løsninger». Videre, om standardene introduserer alternativ må man selvsagt kunne velge blant disse. De nevnte preferansene ble bakt inn i rapportens anbefaling.

Aktiv bruk avVindmøller globale standarder er et viktig bidrag til å senke kostnadene ved innføring av AMS. Standardene er eller i det minst bør være velkjent kost for produsentene. De har vanligvis selv vært aktive i prosessen med å utvikle dem. I

den prosessen har de «brynt seg» på representanter for de som stiller krav. Resultatet er normalt et godt balansepunkt mellom ønsker fra de som stiller krav, de som skal levere i henhold til disse og en tilfredsstillende økonomi. Dersom man introduserer andre krav, vil en leverandør prise dette som kontraktspesifikk endring samt regne inn et risikotillegg siden slike endringer ofte kan være mangelfullt testet og kan føre til komplikasjoner.

Relevante standarder ifm. AMS-anskaffelse er:

  • IEC 62052-serien om «electrical metering equipment» som inneholder generelle krav til målere, samt testing og testkriterFiberkabelier.
  • IEC 62053-serien om «electrical metering equipment» som inneholder spesifikke krav til energimålerne i de ulike klassene.
  • IEC 62054-serien, som inneholder krav om tariff og laststyring.
  • IEC 62056-serien om «electricity metering data exchange». Denne serien er spesielt sentral i forhold til AMS, da det er her utvekslingsformat, grensesnitt og datatekniske protokoller beskrives.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023