Tilbake

Generalforsamling i CENELEC

CENELEC avholdt sin årlige generalforsamling i Riga 5. juni. Tidligere samme dag ble det avholdt en fellessesjon med CEN hvor allmenne saker av mer politisk karakter ble behandlet.

CENELEC General Assembly
Årsmøtet stadfestet et forslag fra en nedsatt arbeidsgruppe om at elektroteknisk standardiseringsarbeid i første rekke skal skje på internasjonalt nivå. Det ble foretatt en revisjon av så vel vedtekter som interne regler for standardiseringsarbeid hvor dette nå er tydeligere presisert.
Vi skal i første rekke anerkjenne standarder fra IEC som europeiske standarder og kun utvikle særskilte europeiske standarder for å dekke behov som ikke er eller blir tilfredsstillende dekket av IEC. Generalforsamlingen ble ledet av Tore B. Trondvold fra Norge som er inne i sitt siste år som president for CENELEC. Organisasjonen har tilsammen 33 medlemmer fra 28 EU- og 3 Efta-nasjoner samt Tyrkia og Makedonia.55th CENELEC General Assembly, Riga

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023