Tilbake

Lading av elbil – anbefalt kontakt

De fleste nye elbiler leveres med en ledning som begrenser ladning hjemme til en effekt på omtrent 2,5 kW. Det innebærer en ladetid som fort strekker seg fra 8-10 timer.

Leif Aanensen

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), som er standardiseringsorganet innen elektroteknisk område, har sammen med toneangivende aktører tatt grep for å bidra til å redusere ladetiden. NEK har et ekspertforum som i sitt forrige møte den 29. august 2012 trakk følgende konklusjon:

«Ekspertgruppen tilråder en hurtig migrering til ladeløsningen «Mode 3 – type 2», jf. NEK IEC 62 196. Dette anbefales for all nyinvestering eller oppgradering av eksisterende ladepunkt – enten disse tilbys av offentlige eller private aktører. Ved salg av nye elbiler som er mode 3-kompatible, bør det etableres tilsvarende løsning for private ladepunkt (for eksempel i elbileiers hjem).

Gruppen erkjente imidlertid at offentlige ladepunkter bør ha støtte for «Mode 1» og «Mode 2» – av hensyn til eksisterende elbilpark. Ladestrøm for de to sistnevnte systemer, gitt en rimelig overgangsperiode, må begrenses til en maksimal ladestrøm på 10 A. Ovennevnte gjelder også lading av hybridbiler. Tilrådningen fikk støtte fra hele ekspertgruppen.»

Mode 3 – type 2 er et annet ord for den såkalte «Mennekes-kontakten» som de fleste nye elbiler er forberedt for. Disse kan lade med effekter på henholdsvis 7 kW eller 12 kW avhengig av kapasiteten på det elektriske anlegget. Det innebærer uansett en drastisk reduksjon av tiden det tar å lade opp elbilen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Korrekt installasjon av elbillader 

Dato
08.03.2024