Tilbake

NEKs elbilforum med råd til borettslag, sameier og liknende

Borettslag og sameier får stadig flere beboere som ønsker tilrettelagt ladepunkt for sin nyervervede elbil. Slike situasjoner kan føre til konflikt mellom beboerne om ikke disse sakene håndteres ryddig. NEKs elbilforum har nylig vedtatt en anbefaling om hvordan de økonomiske forhold kan løses ved etablering av ladepunkt.

Lading av elbil

Anbefalingen er en hjelp til opprettholde det gode naboskapet, selv etter at el-bilisten står der med pluggen på jakt etter et sted å «plugge inn, sier Fagsjef Leif T. Aanensen hos NEK.

Lading av el-bil

Foto: IEC

Anbefalingen er utviklet i NEKs elbilforum som har bred representasjon. NEK mener at løsningene som er lagt frem er en balanserte anbefaling, hvor ingen av partene profitterer på andre. Det har vært en viktig forutsetning.

Anbefalingen inneholder fire alternative løsninger, som burde gi tilstrekkelig fleksibilitet.

Alternativene inneholder ulik grad av treffsikkerhet. Høyere treffsikkerhet er mulig, men koster mer i investering og gir en mer krevende logistikk. Det er opp til partene å avgjøre om man skal bruke tid og krefter på millimeternøyaktighet eller velge å se litt stort på det, fortsetter Aanensen.

Aanensen forteller videre at anbefalingen vil gjenbrukes av forumets medlemmer i deres respektive nettverk. Blant annet vil anbefalingen inngå i veilederen som er utviklet i samarbeid mellom NELFO, DSB, Elbilforeningen og NEK.

Elbilforums anbefaling

Følgende er medlem i NEKs elbilforum:

 • Transnova
 • Statens Vegvesen
 • Elbilforeningen
 • IF forsikring
 • Gjensidige forsikring
 • Hafslund Nett AS
 • Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)
 • SINTEF Energi
 • NELFO
 • Grønn kontakt
 • Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)
 • Bilbransjeforeningen
 • Leder fra NEKs normkomiteer som arbeider med elektriske bygningsinstallasjoner, elektrisk materiell og elbil

Forumets tidligere anbefalinger:
NEKs elbilforum har tidligere tatt stilling til anbefalt grensesnitt mellom elektrisk installasjon og elbil, nærmere bestemt hvilket pluggsystemer som anbefales.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023