Tilbake

Ny fagsjef innenfor område industriell elektro og automasjon

Trond Salater begynte som fagsjef hos NEK 2. mars. Han kommer fra stilling som prosjektingeniør hos DNV Nemko Presafe AS hvor han har jobbet med IECEx- og ATEX-sertifisering av Ex-utstyr. Han har tidligere også arbeidet flere år som elektriker gr. L.

Fagsjef Trond Salater

Han startet sin yrkeskarriere hos Norske Skogindustrier (Skogn), hvor han etter endt fagbrev arbeidet som elektriker og senere skiftelektriker. Han fikk også med seg noen år hos Oslo Energi Installasjon, senere Elajo AS, – før han tok ingeniørutdanning innen elkraftteknikk (bachelor) på Oslo Ingeniørhøgskole. Videre har han arbeidet som prosjektingeniør hos Nemko med særlig ansvar for testing og sertifisering av større husholdningsapparater og maskiner. Trond Salater har tidligere også arbeidet som service- og prosjektingeniør hos AF Energi & Miljøteknikk AS. Han har allsidig praktisk og teoretisk erfaring fra lavspenningsinstallasjoner, maskinsikkerhet, prosessindustri og automatisering.

Trond Salater vil få særlig ansvar for oppfølging av standardiseringsarbeid rettet mot elektroteknisk industri og automasjon samt tilstøtende fagområder.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024