Tilbake

NEK representert på dialogmøte angående nasjonalt program for velferdsteknologi

Myndighetene har mål om full implementering av velferdsteknologi i omsorgtjenestene innen 2020. I den forbindelse var det et dialogmøte i Oslo 19. november, hvor bl.a. også vår fagsjef Stein Klevan var til stede.

Stein Klevan går igjennom norske og internasjonale standarder

På møtet fikk representanter fra Helsedirektoratet høre hva elektrobransjen kan bidra med angående velferdsteknologi. Stein Klevan som representant fra NEK, ga en status for standardiseringsarbeidet, både nasjonalt og internasjonalt.

I det siste nummer av «Teknologica» nr. 03/2014 som utgis av Norsk Teknologi er det en artikkel fra dette møtet som ble holdt i Oslo 19. november. Artikkelen heter «Norsk Teknologi og NELFO inn i Nasjonalt program for velferdsteknologi» og står på side 12 og 13.

Les artikkelen i «Teknologica»

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Beskytter vi kritisk infrastruktur godt nok?

Dato
13.11.2020

Bruk NEK 700 for å oppfylle myndighetenes kvalitetskrav!

Dato
12.11.2020

NEK 320 Lynvernanlegg

Dato
29.08.2019