Tilbake

Nytt «white paper» fra IEC – «Planlegging av infrastruktur for bærekraftig Smart Cities

«Planlegging av infrastruktur for bærekraftig Smart Cities» er den sjette i en serie av utredninger fra IEC som har som formål å bidra til å løse globale utfordringer gjennom sine internasjonale standarder og samsvarsvurdering av tjenester.

«White paper» fra IEC – «Planlegging av infrastruktur for bærekraftig Smart Cities

Kraftig urbanisering

IEC whitepaper

Innen 2050 er det anslått at 67% av verdens befolkning bo i byer. Smart Cities er et viktig bidrag for å redusere utslipp og for å håndtere denne raske urban veksten. Men byer, slik vi kjenner dem, står overfor en kompleks utfordring – de tradisjonelle prosesser for planlegging, anskaffelse og finansiering er ikke tilstrekkelig for behovene som kreves for å realisere Smart Cities. En slik utvikling krever en helhetlig tilnærming, det rette fagmiljøet for smarte løsninger, en politisk ambisjon og vilje.

Elektrisitet er kjernen

Elektrisitet er kjernen i enhver urban infrastruktursystem og den viktigste tilretteleggerne av byers utvikling. IEC og dens norske medlemsorganisasjon – NEK – har en spesiell rolle å spille i utviklingen. En av hovedoppgavene er å levere den fulle verdien av standarder som kan bidra til å akselerere utviklingen av Smart Cities og senke sine kostnader. Standardiserte løsninger er viktig for å sikre samhandling på tvers av systemer og for å gi en god samfunnsøkonomi i prosjektene.

Helhetlige planprosesser

Denne utredningen forklarer hva som kreves for å gjøre byene «smartere»; hva, hvem og hvordan er sentralt i forhold til planprosessene for å realisere Smart Cities. Det krever et bredt samarbeid mellom mange aktører, inkludert andre internasjonale standardiseringsorganer. Målet er å få til en integrert, kostnadseffektivt og bærekraftig løsning.

Utviklingen av denne utredningen ble ledet av IEC MSB (Market Strategy Board) prosjektgruppe på Smart Cities, og gjennomført i samarbeid med CEPS (Centre for European Policy Studies). MSB samler lederne fra ledende internasjonale organisasjoner.

Rapporten kan lastes ned

NEK anbefaler utredningen til gjennomlesning for alle som er opptatt av bærekraftig utvikling. Utredningen er gratis og kan lastes ned på IECs hjemmeside:

http://www.iec.ch/whitepaper/smartcities/?ref=extfooter

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023