Tilbake

Ny rapport om «tingenes internett»

Veksten på internett vil komme ved at stadig mer utstyr vil kobles til nettet. Dette er mulig fordi mer utstyr ha innebygget prosessorkraft og kommunikasjonsenhet. Utstyr vil dermed kunne kommunisere med hverandre og med sentrale datasystemer uten direkte innvirkning fra mennesker.

«White paper» fra IEC – «Tingenes internett»
IEC whitepaper

IEC publiserte nylig en rapport – en såkalt «White Paper» om temaet «Internet of Thing: Wireless Sensor Networks». Publikasjonen inngår i en rekke av rapporter som beskriver trender i samtiden. Rapporten fra IEC har et spesielt fokus på trådløse sensorsystemer og hvordan disse inngår som innsamlere av data som benyttes i kontroll og styringssystem.

Internet of things

Foto: IEC

NEK mener konseptet Internet of Things (IoT) kan gi spennende muligheter for norsk kompetanseindustri. Sensorsystemer tilpasset ulike bruksområder kan gi viktige bidrag til effektivisering av datainnsamling og kan dermed rasjonalisere drift for mange virksomheter. Sensorsystemer kan bygges opp om alle målbare parametere: For eksempel temperatur, trykk, bevegelse, fukt, lydnivå eller kombinasjon av disse.

Rapporten fra IEC gir en fin oversikt over tematikken og er dermed nyttig lesning.

Vi har bare sett starten på denne spennende utviklingen. Utstyr som agerer og kommuniserer uavhengig av oss mennesker vil både prege hjemmene våre og vil være viktige elementer i den videre industrielle utviklingen, hevder Fagsjef Leif T. Aanensen hos NEK

Rapporten kan også lastes ned:

Rapporten “Internet of Thing” fra IEC

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023