Tilbake

En vår full av nyheter fra NEK!

Flere av NEKs komiteer har vært meget aktive det siste året. Det skyldes blant annet arbeidet med utgivelse av nye eller reviderte normsamlinger eller standarder. I løpet av våren/forsommeren vil det komme en rekke nye standarder som vil bli viktige i bransjen.

Hvitveis

Følgende nye produkter vil komme i løpet av våren/forsommeren:

  • NEK 399 – Tilknytningspunkt for el- og ekom til boligbygg. Dette er en helt ny standard som vil påvirke infrastruktureiere for el- og ekom-forsyning.
  • NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner. Denne velkjente normsamlingen omfatter ikke bare elsikkerhet i bygninger, men alle lavspenningsanlegg under 1.000 V AC
  • NEK 439, del B og C – om elektriske lavspenningstavler. Del B vil være spesielt relevant for netteiere, siden standarden blant annet omhandler kabelskap. Videre vil del C være viktig som veileder for alle innkjøpere av lavspenningstavler, kabelskap inkludert.
  • NEK 900 Elektriske jernbaneanlegg. Dette er en nylansering av en normsamling med standarder som er referert i forskrifter om elektriske forsyningsanlegg.
  • NEK 405 – serien, del 1 til 4. Kompetanse for inspeksjonsorgan.
  • Brukerguide for FSE og NEK EN 50110-1 – Høyspenning.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022

Utmerkelse til nordmenn

Dato
23.05.2022