Tilbake

En glad-nyhet for PC brukere, ombyttbare strøm-omformere!

Det arbeides nå med en teknisk spesifikasjon som vil gjøre problematikken rundt pc ladere enklere, da alle kan bruke samme type lader. Ny standard for ombyttbare strøm-omformere/ladere for bærbare datamaskiner er snart ferdig.

Ladeplugg

Den nye internasjonale standarden IEC TS 62700 som kommer i 2014 beskriver kompliserte aspekter av eksterne ladere for bærbare datamaskiner, deres kontakt og plugg,  sikkerhet, interoperabilitet, samt ytelse og miljøhensyn.

I praksis er strømadapterne sjeldent egentlige ladere. De leverer vanligvis 16-20 volt likespenning til datamaskinen, og datamaskinen styrer de avanserte ladefunksjonene for sitt batteri. For å optimalisere vekt, ladetid, varmgang, levetid og energieffektivitet er det nødvendig at adapteren og datamaskinen gjenkjenner hverandre.

Hvert år leveres milliarder av eksterne ladere til det globale markedet for bærbare datamaskiner. Laderne veier vanligvis rundt 300 gram, men kan ha en vekt på opp til 600 gram. Det er vanligvis ikke mulig å bruke samme adapter laget for en type datamaskin på en annen datamaskin.

Det er anslått at den totale e-avfall knyttet til alle typer ladere for IKT-enheter (informasjons- og kommunikasjons) overstiger en halv million tonn hvert år, i utgangspunktet tilsvarende 500 000 biler.

Kundene vil spare penger irritasjon og arbeidstid hvis en kan låne strøm hos en møtenabo, eller  at det holdt med en strøm adapter i hvert rom.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

EKOM-forskriften stiller krav til installatøren

Dato
21.03.2023

3 tips for økt cybersikkerhet

Dato
20.03.2023

Myndighetenes forventning til ekomnett

Dato
09.02.2023