Tilbake

Ny fagsjef i NEK

Stein Klevan begynte som fagsjef med ansvar for fagområdet EKOM hos NEK 1. januar. Han har siden 1986 hatt ulike nasjonale og internasjonale posisjoner innen dette fagområdet.

Fagsjef Stein Klevan

Stein Klevan har en M.Sc innen teknisk kybernetikk og prosjektledelse. Han har arbeidet med teknisk ledelse, undervisning, salg, prosjektstyring,  personalansvar, normarbeid og kvalitetssikring innenfor faget EKOM. Han har også skrevet flere lærebøker innen temaet fiberoptikk.

Klevan har bl.a erfaring som fagsjef hos Vestfold Contracting as, fagsjef hos Norges Elektroentreprenørforbund NELFO og produkt/markedsansvarlig hos Thorsman AS. Thorsman er en anerkjent produsent/leverandør av elektroteknisk materiell. Han har siden slutten av 80-tallet vær medlem av NEKs komitearbeid innen sikkerhet/alarm og data/telekommunikasjon

Stein Klevan har siden tidlig 2000 drevet «management for hire» fra eget selskap og hatt   ansvar for en rekke utviklingsprosjekter innen ny teknologi i ulike bedrifter. Han har også hatt ansvar på en rekke av fagskolene i Norge med tilrettelegging og undervisning av autorisasjonskurs innen EKOM.

Klevan vil ha spesielt ansvar for å følge opp normkomiteer innen fagfeltet EKOM.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022

Utmerkelse til nordmenn

Dato
23.05.2022