Tilbake

Electropedia inneholder nå 2323 norske elektrotekniske termer

Arbeidet med å få oversatt elektrotekniske termer til norsk fortsetter. I dag ble ytterlige 552 bokmål- og nynorsktermer tilgjengeliggjort i Electropedia.

Dette var innenfor følgende fagområder «161 – Elektromagnetisk kompatibilitet, EMC», «421 – Krafttransformatorer og reaktorer», samt «441 – Koblingsutstyr, kontrollutstyr og sikring». Til nå er det er det oversatt i overkant av 2300 ord og nye 750 er under arbeid. I løpet av 2013 har vi som mål å klare enda 1900 termer som ennå ikke er oversatt. Termene oversettes til både bokmål og nynorsk.

Arbeidet blir utført av eksperter fra NEKs ansatte, normkomiteene og fra det norske fagmiljøet. I tillegg har vi vært så heldige å få god hjelp og finansiell støtte fra Språkrådet, hvilket har gjort at det har vært mulig å utføre dette arbeidet.

Termene blir tilgjengeliggjort i den internasjonale termbasen Electropedia «The World’s Online Electrotechnical Vocabulary”. Denne eies av International Electrotechnical Commission (IEC), som er det internasjonale organet for standardisering innen elektroteknikk. Electropedia inneholder pr. i dag mer enn 20.000 termer og definisjoner på flere språk, hvorav blant annet 2323 har norske oversettelser.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024