Tilbake

Electropedia inneholder nå 2323 norske elektrotekniske termer

Arbeidet med å få oversatt elektrotekniske termer til norsk fortsetter. I dag ble ytterlige 552 bokmål- og nynorsktermer tilgjengeliggjort i Electropedia.

Dette var innenfor følgende fagområder «161 – Elektromagnetisk kompatibilitet, EMC», «421 – Krafttransformatorer og reaktorer», samt «441 – Koblingsutstyr, kontrollutstyr og sikring». Til nå er det er det oversatt i overkant av 2300 ord og nye 750 er under arbeid. I løpet av 2013 har vi som mål å klare enda 1900 termer som ennå ikke er oversatt. Termene oversettes til både bokmål og nynorsk.

Arbeidet blir utført av eksperter fra NEKs ansatte, normkomiteene og fra det norske fagmiljøet. I tillegg har vi vært så heldige å få god hjelp og finansiell støtte fra Språkrådet, hvilket har gjort at det har vært mulig å utføre dette arbeidet.

Termene blir tilgjengeliggjort i den internasjonale termbasen Electropedia «The World’s Online Electrotechnical Vocabulary”. Denne eies av International Electrotechnical Commission (IEC), som er det internasjonale organet for standardisering innen elektroteknikk. Electropedia inneholder pr. i dag mer enn 20.000 termer og definisjoner på flere språk, hvorav blant annet 2323 har norske oversettelser.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023

Hva er en tolkning av standarder?

Dato
18.10.2023

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023