Tilbake

Smarte energinett

Energispørsmål står høyt på den globale politiske dagsorden. Energi er en knapphetsressurs, hvor bruken også påvirker klimaet.

Ambisiøse mål innen energipolitikken er nedtegnet og forplikter de ulike land til handling. Stikkordene er et skifte i retning av fornybar energi, smartere forvaltning av ressursene, høyere bevissthet rundt konsum.

God miljøpolitikk kan ikke realiseres om man ikke har teknikken med seg. Folk flest ønsker å opprettholde et høyt komfortnivå hva gjelder ressursbruk og mobilitet. De er likevel villig til å ta i bruk alternative miljøvennlige løsninger dersom dette er realistisk. Teknologien kan skape alternativene innenfor en integrert og helhetlig ramme – gitt at det skjer i en konsensusdrevet ramme som standardiseringsorganisasjonene sikrer.

Smarte energinett (Smart Grid) er en teknologi som tar mål av seg å kunne innfri forventningene. Det innebærer at det satses tungt på å få til et bedre samspill mellom forbruk og produksjon av energi – både i Europa og i de andre verdensdelene. Det er tunge prosesser på mange plan for å få realisert disse planene: Politisk, teknisk og innen FOU.

Standardiseringsorganisasjonene er en viktig brikke i arbeidet med å få realisert de politiske målene. Integrasjon, interoperabilitet og kompatibilitet er velbrukte ord i den politiske retorikken, dette må fylles med et innhold. Det er her standardiseringsarbeidet har sin styrke. De kan bringe sammen ulike interesser, som i fellesskap og basert på konsensus kan finne de tekniske løsningene. En rekke av NEK sine komiteer er involvert i arbeidet med å realisere ambisjonene på teknisk plan. Du kan følge med på arbeidet som skjer ved å holde deg orientert om arbeidene i komiteene, spesielt TC 8, 13 og 57. Oversikt over deres arbeid kan du finne ved gå inn via NEK sin hjemmeside.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023