Tilbake

Lansering av norske elektrotekniske termer i internasjonal database

I slutten av mai ble det lansert i overkant av 1000 elektrotekniske termer på norsk i den internasjonale databasen Electropedia, som eies av International Electrotechnical Commission (IEC).

Electropedia, en internasjonal database som inneholder elektrotekniske termer

Termene som er oversatt til både bokmål og nynorsk, er utført av eksperter fra de ulike normkomiteene og fra fagmiljøet. Det er termene innen områdene jording, linjer, ledere, isolatorer, vernesystem/beskyttelse, elektriske kabler samt eksplosjonsfarlige områder som i første omgang er oversatt.

Electropedia inneholder i dag mer enn 20.000 termer og definisjoner på flere språk som engelsk, fransk og tysk. Databasen inneholder også med forskjellig dekningsgrad, termer på andre språk bl.a. arabisk, italiensk, japansk, spansk og svensk. Inntil nå har ikke norske elektrotekniske termer vært representert.

Vi har vært så heldige å få god hjelp, samt finansiell støtte fra Språkrådet, noe som har gjort at det har vært mulig å sette i gang dette arbeidet. I tillegg er vi nå også godt i gang med oversettelse av om lag 2000 nye termer.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024