Stikkord: møte

NK 57 møte

Pilene peker oppover

Lars Ihler Publisert 28.04.2016

NEK har imidlertid så langt i år hatt en økning på over 5% i medlemsmassen. Hvis denne trenden fortsetter utover året vil man få en rekordhøy tilstrømming av nye medlemmer...

Les innlegg