Spørsmål & svar om standarder (FAQ)

Her finner du over 1600 spørsmål og svar fra de mest brukte produktene

Foto: Pixabay

NEK har i samarbeid med relevante komiteer tilrettelagt for søk i stilte spørsmål og gitte svar.

Vi svarer utelukkende på spørsmål som er relatert til NEK-produkter og -standarder.

Det er valgt å gjøre svar som er gitt på tidligere utgaver av standarden fortsatt tilgjengelig.

Du må være oppmerksom på hvilket tidspunkt svaret er gitt, og at dette ikke nødvendigvis er riktig i henhold til nyere utgaver.

Vi ber deg om å sjekke eksisterende spørsmål før du legger inn et nytt. Eventuelt sjekk produktsiden.

NEK EMBEDDED FAQ