Spørsmål & svar (FAQ)

Her finner du over 1600 spørsmål og svar fra de mest brukte produktene

Foto: Pixabay

NEK har i samarbeid med relevante komiteér tilrettelagt for søk i tidligere stilte spørsmål og gitte svar. Vi tar sikte på å bygge opp FAQ for de mest brukte produktene.

Det er valgt å gjøre svar som er gitt på tidligere utgaver tilgjengelig, men ber brukere være oppmerksom på hvilket tidspunkt svaret er gitt og at dette ikke nødvendigvis er riktig ift. nyere utgaver.

Vi ber deg om å sjekke eksisterende spørsmål før du legger inn et nytt. Søket er dynamisk – etter hvert som du skriver inn tekst vil søket spisses.

NEK EMBEDDED FAQ