Lanseringsseminar
NEK NSPEK 399 Metode D
REN Blad 4101

9. januar 2020

Registrer deg nå

“NEK inviterer i samarbeid med REN til lansering av ny norsk spesifikasjon NEK NSPEK 399 Metode D og presentasjon av utkast til REN Blad 4101.”

Program

Åpne alle

9. januar kl. 08:30 til 12:00

 • 08:30Frokost og registrering
 • 09:00Velkommen
  Espen Masvik
  Espen Masvik, NEK Fagsjef

  Espen Masvik er administrativt ansvarlig for komite NK 301 som har utarbeidet NEK NSPEK 399 – Metode D.

  LinkedIn – Espen Masvik

 • 09:10Ny NEK NSPEK 399 Metode D
  Direktør Kjell Myrann, Rejlers
  Kjell Myrann, leder NK301 og Elsikkerhetsforum

  Kjell Myrann er leder av NK 301 og har det faglige ansvaret for NEK NSPEK 399 Metode D. Som en følge av den storstilte elektrifiseringen av transportsektoren med mange nye aktører innen høyspenning, har det oppstått et umiddelbart behov for å standardisere grensesnittet mellom eiere av elektriske høyspennings-anlegg og elnetteiers fordelingsnett. NK301 har derfor utarbeidet NPSEK Metode D som standardiserer grensesnittet.

 • 09:40Konsesjon og systemspenning
  Anine Andresen og Eirik Eggum, NVE
  Anine Andresen og Eirik Eggum, NVE Rådgiver

  NVE har gjennom flere beslutninger gitt føringer for konsesjon og systemspenning for tilknytninger høyspenningsanlegg, da særlig på landstrøm til større ferger. NVE vil her gjennomgå disse og utdype rundt konsesjonsordningene og krav som ligger i leveringsplikten.

  LinkedIn – Eirik Eggum

  LinkedIn – Anine Andresen

 • 10:10Driftsleder-rollen
  Frode Kyllingstad, DSB
  Frode Kyllingstad, DSB Sjefingeniør

  Hvilke krav setter Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg til rollen som driftsleder og hvordan kan dette håndteres?

  Linkedin – Frode Kyllingstad

 • 10:30Kaffepause
  Kaffepause
 • 10:45REN blad 4101
  André Indrearne, REN
  Andre Indrearne, REN Prosjektleder

  REN utarbeider et REN-blad 4101 som vil gå mer i detalj for ulike løsninger som oppfyller kravene i NSPEK 399. Bladet vil sendes på høring våren 2020 og vil blant annet ta for seg hvilke avtaler som må på plass og krav til plassering av elmåler.

   

 • 11:05Erfaringer knyttet til større ladeanlegg med HS-tilknytning
  Lars Davidsen, Hafslund
  Lars Davidsen, Hafslund Avdelingsleder

  Hafslund vil her dele sine erfaringer med HS-tilknytninger i forhold til større ladeparker for elektriske kjøretøy.

  LinkedIn-Lars Davidsen

 • 11:25Tilknytning av store ladeanlegg for el-transport
  Jan Tore Gjøby, eMobility Norway as
  Jan Tore Gjøby, eMobility Norway as CEO

  Norge har nærmere 300.000 elbiler. Disse krever lading og på så kort tid som mulig. Dette setter krav til ladestasjonen. Jan Tore Gjøby vil ta oss gjennom de utfordringene som elbil ladning gir for el-nettet.

  LinkedIn – Jan Tore Gjøby

 • 11:50Oppsummering
  Espen Masvik
  Espen Masvik, NEK Fagsjef

  Oppsummering og avslutning.

Registrering

Dato: 09.01 2020,  Adresse: Lilleakerveien 8, 0283 Oslo, Pris: Kr. 1.500,- ex. moms

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.


  **********

  **********
  NEK/NK medlem  Ja   Nei 
  Student  Ja   Nei 

  Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra NEK

  Praktiske detaljer

  Lilleakerveien 8, Oslo

  Tid og sted

  Dato: 9. januar 2020 08:30 – 12:00

  Sted: Lilleakerveien 8, 0283 Oslo (ved CC-Vest)

  Veibeskrivelse Lilleakerveien 8

  Seminaravgift

  Pris:

  Seminaravgift er satt til kr. 1.500,-. NEKs komitemedlemmer kr. 1.000,-.
  Studenter gratis. Prisene er ex. mva.

  Ved avmelding senere enn 7 dager før konferansen belastes full kursavgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

  Kontakt oss

  Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med
  Espen Masvik eller Arild Kjærnli.

   

  Om seminaret

  Generelt

  NEK har utvidet metodene i NEK 399 til også å gjelder høyspenningstilknytninger igjennom NEK NSPEK 399 Metode D. Den nye norske spesifikasjonen gjelder høyspenningsanlegg som forsynes fra distribusjonsnett med spenning fra 1 til 24 kV. Samtidig har REN også utviklet sitt REN blad 4101 som går dypere inn i ulike løsninger for å kunne oppfylle normens krav samt de ulike avtalene som bør opprettes mellom aktørene.

  Av krav som finnes i den nye spesifikasjonen kan nevnes at anlegget ikke skal bygges og drives under nettselskapets områdekonsesjon. Normen presiserer videre hvilke standard spenningsnivå som bør benyttes og hvordan jordingsanlegg skal utføres. Norm presiserer også rundt prinsipper for eierskap, plassering og vedlikehold av måleutstyr.

  Målgruppe

  Målgruppen for seminaret er nettselskaper, prosjekterende, elektroingeniører, elinstallasjonsvirksomheter, rederier, aktører innen landstrøms- og elbilbransjen.

  Disse kan du forvente å treffe

  • Austri Raskiftet DA
  • Bane NOR
  • Caverion Norge
  • DSB
  • EL-TJENESTE AS
  • Energi Norge AS
  • Fagskolen Innlandet
  • Glitre Nett AS
  • HT Elektro
  • Kempower OY
  • Laugstol AS
  • LinjePartner AS
  • Lyse Elnett AS
  • Mørenett
  • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
  • NEK
  • NVE
  • REN AS
  • Standard Norge
  • Standard Online
  • Stein Kotheim Konsult AS
  • Tinfos AS