NK 36 – Isolatorer

NK 36 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

IEC TC 36 – Insulation co-ordination

CENELEC SR 36 – Insulation co-ordination

 

Medlemmer

  • Kjell Halsan Statnett
  • Rune Johannessen NTP AS