NK 36 – Isolatorer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Isolatorer
Foto: NEK

Arbeidsområder

Komiteen er opprettet for å utarbeide standarder knyttet til:

Standardisering av isolatorer for høyspentsystemer og utstyr inkludert gjennomføringer, isolatorer for luftledninger og understasjoner og deres koblinger.

Nasjonalt arbeid

NK 36s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling  av dokumenter som utarbeides av IEC TC 36 og CENELEC SR 36.

Norge er O-medlem.

Internasjonalt arbeid

NK 36s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 36 og CENELEC SR 36.

NK 36 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 36 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 36 og CENELEC SR 36.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 36 og CENELEC SR 36.

Arbeidsprogram IEC TC 36         Arbeidsprogram CLC SR 36

Publikasjonsliste IEC TC 36        Publikasjonsliste CLC SR 36

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Kjell Halsan

Statnett

Rune Johannessen

NTP AS

Lars Jakob Paulsen

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022