Separasjonsavstander mellom EKOM kabling og kabling for energiforsyning.