Minstekrav til størrelse/dimensjon på ekomskap i bolig