Krav til faste datapunkter pr. arbeidsplass, men byggherre ønsker mest mulig trådløst.