Tilbake

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 – del 4

NK 64 Elektriske lavspenningsinstallasjoner er ansvarlig for standarder som gir krav til norske lavspenningsanlegg. Den viktigste utgivelsen til komiteen er NEK 400, som alle kjenner. Imidlertid er det ikke uvanlig at man står overfor problemstillinger man ønsker et svar på. Til dette har NEK utviklet en åpen tjeneste hvor bransjen kan stille spørsmål til NK 64. I denne spalten vil vi presentere noen av spørsmålene som blir tatt opp.

Spørsmål:

Utgjør en kurs fra en fordeling til solcelleomformer en hovedkurs eller en forbrukerkurs?

Det skaper ulike utfordringer avhengig av om man anser det som en hovedkurs eller en forbrukerkurs.

Svar fra NK 64:

NK64 anser at en kurs mellom fordeling og en solcelleomformer er en hovedkurs.
En solcelleomformer utgjør ikke et forbruksapparat jf. definisjon 203.109 i NEK 400-2:2022.

Still dine spørsmål om NEK 400 til NK 64!