Tilbake

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 – del 3

NK 64 Elektriske lavspenningsinstallasjoner er ansvarlig for standarder som gir krav til norske lavspenningsanlegg. Den viktigste utgivelsen til komiteen er NEK 400, som alle kjenner. Imidlertid er det ikke uvanlig at man står overfor problemstillinger man ønsker et svar på. Til dette har NEK utviklet en åpen tjeneste hvor bransjen kan stille spørsmål til NK 64. I denne spalten vil vi presentere noen av spørsmålene som blir tatt opp.

Spørsmål:

304.3.4.2.1.3 Fordelingssystemer med mer enn èn strømkilde.

Er solcelleanlegg uten batteri å anse som en strømkilde når solcelleinverteren kutter leveringen når AC siden blir spenningsløs?

Om det monteres en solcelleinstallasjon og solcelleinverteren tilkobles en underfordeling, så må i tilfelle N leder laskes forbi vernet for underfordelingen og automaten/vernet til solcelleinverteren være 3-polet og ikke 4 polet?

Når et solcelleanlegg tilkobles med batteri vil dette være å anse som en UPS installasjon og 304.3.4.2.1.301 vil bli gjeldende med uavbrutt N-leder. Uklarheten er om det samme gjelder et solcelleanlegg hvor det ikke skal benyttes batteri, faren for flytende nullpunkt skal i teorien ikke være tilstede når

 

Svar fra NK 64:

Et solcelleanlegg er å anse som en strømforsyningsenhet uavhengig om det er tilknyttet et batteri eller ikke.

Når en strømforsyningsenhet er tilkoblet en underfordeling, skal hovedkursen(e) mellom installasjonens hovedfordeling og underfordelingen som strømforsyningsenheten er tilkoblet, være anordnes uten mulighet for brudd i nøytralleder, jf. NEK 400-3:2022, avsnitt 304.3.4.2.1.3.

For hovedkurser som benyttes for å tilkoble en strømforsyningsenhet til en fordeling er det fremdeles krav om mulighet for frakobling iht. NEK 400-5-53:2022, avsnitt 537.2.1.1.

Forøvrig viser vi til NEK TR 402 Systemjording i TN-installasjoner

Still dine spørsmål om NEK 400 til NK 64!