Tilbake

Du kan nå få 30% rabatt på NEK 446!

Tekst: Arild Kjærnli

NEK 400 stiller krav til dokumentasjon av solcelleanlegg og henviser til en av standardene i NEK 446 for dette. Nå kan man få denne standarden med 30% rabatt i en begrenset periode.

Installasjon av solcelleanlegg når nye høyder i Norge og installatørene rapporterer om velfylte ordrebøker. Solcelleanlegg er innbefattet av FEL hvor NEK 400 er den anbefalte metoden for installasjon. For at kunden skal være sikker på at solcelleinstallasjonen de har bestilt er trygg og korrekt utført skal det utarbeides dokumentasjon over arbeidet som er utført. Det er blant annet krav til denne dokumentasjonen man finner i standardsamlingen NEK 446.

Krav til testing, vedlikehold og dokumentasjon

-NEK 400 klarer ikke, og skal heller ikke, ta for seg alle aspektene ved et solcelleanlegg. For spesielle situasjoner henviser man derfor til andre standarder som gir mer spesifikke og tydeligere krav til installasjonen. For solcelleanlegg er det IEC standarden NEK IEC 62446 (er en del i NEK 446) det henvises til når det er snakk om, blant annet, utarbeidelse av dokumentasjon for installerte solcelleanlegg, forteller Martin Samset, som er faglig ansvarlig for solcelleanlegg i NEK.

I tillegg til kravene om dokumentasjon inneholder standardsamlingen også nyttig og viktig informasjon om idriftsettelsestester, inspeksjonskriterier og vedlikehold.

 

NEK 446 gjør det enklere

NEK IEC 62446 serien består av flere deler, som totalt sett gir beskriver hvordan dokumentasjon skal utformes, hvordan idriftsettelsestester skal utføres og anbefalinger for preventivt, korrigerende og ytelsesbaserte vedlikehold. Dette bidrar til mer effektive og trygge anlegg, noe som er ønskelig både for eier og arbeider. Standardene er i hovedsak beregnet for nett-tilknyttede systemer.

30% rabatt på NEK 446 hos Standard Online

NEK ser på det som viktig at NEK 446 blir en del installatørbedriftenes standarder. I en begrenset periode vil det derfor bli gitt et spesielt tilbud på denne standardsamlingen for lesing online.

Synes du dette er interessant kan du ta kontakt med salg@standard.no. Da vil du bli kontaktet av en av kundekonsulentene som kan hjelpe deg.

Du kan også høre mer om standarden i dette foredraget med Tommy Lundekvam, som er en av Norges fremste eksperter på lavspenningsanlegg.