Tilbake

Digitale standarder skal gi bedre arbeidsverktøy

Tekst: Arild Kjærnli/Lars Ihler

Digitaliseringen har for alvor kommet til standardiseringen. International Electrotechnical Commission (IEC) arbeider nå med en heldigital løsning hvor norske NEK deltar i prosjektet.

IEC på besøk opplæring

NEK har i en periode arbeidet med å konvertere noen av sine nasjonale standarder til digitalt format. I praksis betyr det at brukerne (leserne) ikke lenger må forholde seg til PDF, med mindre de ønsker det. Den nye løsningen gjør at man kan få tilgang til økt funksjonalitet ved lesing av html direkte i nettbutikken, og man kan bruke den nettleseren man vanligvis bruker for kjøp av standardene. Løsningen til NEK har bare vært tilgjengelig gjennom nettbutikkene til Nelfo og IEC, men nå arbeides det med en løsning sammen med IEC som kan gjøres tilgjengelig også for andre.

Pilotløsning i samarbeid med IEC

Basert på diskusjoner og innspill fra et norsk brukermiljø innenfor norsk energiforsyning deltok NEK i et pilotprosjekt sammen med ISO og IEC i 2023. 10 europeiske digitale piloter for utprøving av økt verdiskaping for brukerne ble samkjørt, og resultatene ble presentert under IEC General Meeting i oktober 2023.

IEC har senere sett på mulighetene til å skalere opp den norske piloten med generiske tjenester som AI-basert søk i standarder, automatisk oppslag i tjenester som Electropedia og NEK sin FAQ-tjeneste, for å nevne noen få. IEC ønsket å drøfte oppskaleringen videre med NEK og det svenske standardiseringsorganet Svensk Elstandard (SEK) i en workshop som ble arrangert i Oslo den 19.-20.mars.

-Dette prosjektet har utelukkende til hensikt å gjøre standardene til bedre arbeidsverktøy. Vi hørte den viktige beskjeden «økt verdi for kundene» mange ganger gjennom den 2 dager lange workshopen. Det er ikke tvil om at her settes brukeropplevelsen i sentrum, forteller Lars Ihler som leder enheten for Forretningsutvikling i NEK.

Videre planer

Det er et raskt løp det legges opp til i utviklingen av den nye digital løsning.  Under IECs General Meeting i Edinburgh i oktober tar man sikte på å presentere interessante resultater. Implementering av en ferdig løsning som utvalgte brukere skal kunne ta i bruk i løpet av første halvår 2025 er derfor allerede i gang. NEK vil delta med nødvendige ressurser i prosjektet og vil involvere norske brukere for videre diskusjoner og utprøving så snart det lar seg gjøre.

-Vi har en god dialog med utvalgte brukere og vil involvere dem i prosjektet så tidlig som mulig. Underveis vil vi følge opp med regelmessig informasjon i alle våre kanaler sier Lars Ihler, enhetsleder for Forretningsutvikling hos NEK.