Tilbake

Er du vår nye kollega?

Tekst: Arild Kjærnli

Behov for nye medarbeidere

NEK er inne i en periode hvor vi har svært mange arbeidsoppgaver. Vi trenger derfor flere nye medarbeidere. De nye medarbeiderne vil inngå i NEKs enhet for standardisering og enheten for forretningsutvikling.

Godt miljø

Vi er stolte av det gode miljøet vi har i NEK. Kulturen er preget av viljen til å oppnå resultater og bidra der hvor det er behov. Denne kulturen har bidratt til at NEK de seneste årene har kunnet lansere en rekke nye standarder, arrangementer og tjenester. Vi holder til i moderne lokaler på Lilleaker i Oslo i gangavstand fra tog, trikk, bane og buss.

Norges fremste eksperter

Standardisering utføres av standardiseringskomiteer. I NEK finnes det mer enn 100 komiteer som til sammen har mer enn 1.000 medlemmer. Medlemmene er eksperter innenfor sitt fagfelt. Mange tiltrekkes derfor av standardiseringsarbeidet for å ta del i den enorme kompetansen og faglige nettverk. Dette er kompetanse som også våre medarbeidere får ta del i.

Viktig for det grønne skiftet

Elektrifisering har en viktig rolle i det grønne skiftet. Våre medarbeidere har en viktig rolle i å legge til rette for at elektrisitet blir tatt i bruk på bekostning av energikilder som påvirker klimaet. Vi drifter blant annet Landstrømsforum, Eltransportforum og Havvindforum, som skal legge til rette for at elektrisitet tas i bruk på nye områder.

Vi vil høre fra deg

Vi ønsker å høre fra deg som blir motivert av å arbeide med noen av Norges fremste faglig eksperter. Du har et ønske om å utvikle din faglige kompetanse og bli kjent med et unikt faglig nettverk. Vi er ikke opptatt av om du er kvinne eller mann, ung eller godt voksen, nyutdannet eller erfaren. Det viktigste er din motivasjon og evne til å sette deg inn i nye problemstillinger. I noen av stillingene er elektrofaglig kompetanse nødvendig. I andre stillinger vil annen bakgrunn være riktig.

Stilling ledig – Fagansvarlig for lavspenningsanlegg

I enheten for standardisering har vi behov for en medarbeider som vil ha ansvaret for standardisering innenfor lavspenning. Enheten har ansvar for å sikre best mulig organisering av standardiseringsarbeidet innen ulike elektrotekniske fagområder. Aktiv koordinering og samarbeid med europeisk og internasjonal standardisering er en viktig del av dette arbeidet. Stillingen innebærer også markedsføring av fagområdet overfor partnere og kunder, blant annet gjennom planlegging og gjennomføring av standardiseringsprosjekter, webinarer og konferanser innenfor relevante temaer.

Se annonse – fagansvarlig for lavspenningsanlegg – på FINN

Stilling ledig – Rådgiver forretningsutvikling

I enheten for forretningsutvikling har vi behov for en rådgiver. Dette er en ny enhet i NEK som vil arbeide mot næringslivet.  Enheten skal veilede næringslivet til bruk av standarder der det kan være et ledd i deres forretningsutvikling. Vi vil også veilede relevante myndigheter slik at de henviser til standarder for å oppfylle myndighetskrav. Mange av aktørene er for tiden i gang med digitaliseringsprosesser, og vi ser på utvikling av nye digitale tjenester i tilknytning til våre standardsamlinger for å gi økt verdi for brukerne.

Se annonse – rådgiver forretningsutvikling – på FINN

Stilling ledig – Standardisering og komiteansvarlig

Enheten for standardisering har behov for en medarbeider som kan ta ansvar for flere av våre standardiseringskomiteer. NEK arbeider innenfor et bredt spekter av teknologi. Eksempler på aktuelle fagområder kan være fornybar energi, materialer, digitalisering, miljø, helse og elsikkerhet. Avhengig av din kompetanse og profil vil du kunne være aktuell på ulike områder. Flere av fagområdene er orientert mot el- og ekom, men en del grenser over til andre områder. Elektrokompetanse er nærliggende, men annen kompetanse kan også være aktuell.

Se annonse – standardisering og komiteansvarlig – på FINN

Bli kjent med NEK!