Tilbake

Kunstig intelligens inntar helsevesenet

Tekst: Arild Kjærnli

Kunstig intelligens (KI) er i ferd med å innta helsevesenet. Gjennom trening på store mengder data er KI verktøy nå i stand til å tolke medisinske bilder. Dette sparer tid både for pasient og helsepersonell. I tiden framover kan vi forvente at KI inntar stadig nye områder i helsevesenet.

Kunstig intelligens (KI) er teknologien som er på alles lepper. Gjennom Chat GPT og andre applikasjoner har vi fått erfare hvor enkelt det er å genere både tekst og bilder gjennom kunstig intelligens. Dette er ofte det første møtet mange har med (KI), og vi lar oss imponere. Allikevel er det på andre områder KI er spådd å få større betydning.

Behandling av store mengder helsedata

I helsesektoren er behandling av pasienter bestemt ut fra den informasjonen en lege kan få gjennom samtale eller avlesning av instrumenter. Gjennom kunnskap og erfaring finner man fram til riktig diagnose og behandling. Selv om en leges dyktighet ikke skal undervurderes er det begrenset hvor mye data et menneske kan lagre og hvor mye informasjon man kan prosessere. Ved bruk av KI vil enorme mengder helsedata behandles av algoritmer og man vil kunne finne riktig diagnose. Dette har vist seg spesielt nyttig ved analyse av medisinske bilder.

Tolker helsebilder

Radiologene har nå fått et verdifullt verktøy i form av KI. Analyse av røntgen, CT-skanninger og MR-bilder har ofte vært en flaskehals. Uansett dyktighet er det begrenset hvor raskt et menneske kan arbeide. Ved bruk av KI i analyse og diagnostikk kan dette skje på sekunder. Noen ganger er diagnosen tydelig og man kan gå direkte til behandling. I vanskelige tilfeller vil radiolog ha det siste ordet og bestemme resultat.

-KI innenfor radiologi har kommet langt og teknologien er tatt i bruk i mange sykehus allerede. I Norge har for eksempel Vestre Viken Sykehus tatt teknologien i bruk for å finne beinbrudd. Erfaringene viser at tolkningen av bildene tar ett minutt og man har spart mange legekonsultasjoner, som kan brukes på vanskeligere tilfeller. For pasientene er redusert ventetid på legevakt oppsiden, forteller Eirik Sollie, fagsjef for elektromedisinsk utstyr i NEK.

Nye områder for KI

Det neste steget for KI i det norske helsevesenet ligger i behandling av pasienter med multiple sklerose (MS). Her vil KI-verktøyet vurdere om flekker i hjernen er nye eller gamle som har vokst. Basert på denne analysen vil man kunne bestemme videre tiltak.

Foreløpig er det i analyser hvor utfallet er ett av to at KI har blitt tatt i bruk i det norske helsevesenet. Det er en forholdsvis enkel oppgave å bestemme om et ben er brukket eller ikke. Etter hvert som teknologien modnes vil KI også kunne ta seg av mer komplekse oppgaver med flere variabler. Dette krever store mengder data, som må brukes til å «trene» verktøyet. Disse dataene må også inneholde demografiske verdier. Pasientens alder, kjønn, helsesituasjon og bosted kan for eksempel ha betydning for beslutninger om diagnose og behandling. Logaritmer som har trent på data fra utlandet kan gi feil tolkninger da utbredelsen av ulike sykdommer varierer fra land til land.

Det er ikke bare innenfor pasientbehandling at KI kan vise seg å få stor betydning i helsevesenet. Et eksempel kan være rengjøring. Dette utføres i dag rutinemessig uavhengig om vask er nødvendig eller ikke. Ved bruk av data, sensorer og kameraer kan KI-verktøy finne hvor behovet for rengjøring er størst også kan man styre ressursene dit.

Standardisering av KI

KI er fortsatt i en tidlig fase av standardisering. Behovet for standardisering heftes det imidlertid liten tvil om. For at logaritmene skal fungere optimalt må man dele data. Dataene må deles på en standardisert måte slik at man har samme plattform for analyse og tolkning. Dette kan man bare få til ved å standardisere formatene man skal utveksle. Standardene vil også sørge for at utvekslingen av data er i tråd med myndighetenes krav til personvern og deling av data.

Også standardieringskomiteen for medisinsk utstyr, TC 62, arbeider nå med å utvikle standarder for KI. De første reultatene vil komme i form av en standard for å teste KI og en standard som gir en prosess for å evaluere medisinsk utstyr basert på maskin læring.

-Arbeidet med standarder innenfor KI gjøres i flere standardiseringskomite. Nylig ble det lansert en KI- standard  utviklet av en standardiseringskomite

Den nye standarden fra SC 42 ble lansert i januar 2024, og tar for seg ledelseaspektene ved KI. Standarden heter NEK ISO/IEC 42001:2023 Information technology – Artificial intelligence – Management system.

NEK ISO/IEC 42001:2023 kan nå kjøpes i NEKs nettbutikk.