Tilbake

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

På IECs nettside vil du finne Electropedia. Electorpedia er en oversikt over en rekke elektrotekniske faguttrykk med definisjoner. Siden er et godt hjelpemiddel for å lese og forstå elektrotekniske dokumenter.

Innenfor elektroteknikk digital kommunikasjon finnes det et hav av faguttrykk. Det er ikke alltid like enkelt å vite hva som er riktig definisjon. Spesielt når det er snakk om engelske uttrykk.

IEC har laget en egen nettside, Electropedia, som gir en oversikt over elektrotekniske faguttrykk med definisjoner. Dette er et godt hjelpemiddel både når man leser standarder, men også når man diskuterer og leser annen elektroteknisk faglitteratur.

På Electropedia er også flere av uttrykkene oversatt til norsk. NEK arbeider med å få flere uttrykk oversatt slik at vi til slutt har en fullstendig norsk Electropedia.

Prøv Electropedia