Tilbake

Nye publikasjoner for havbruk- og fiskerinæringen

Nå er de nye publikasjonene for havbruk- og fiskerinæringen lansert – NEK VL 80-3 Landstrøm for havbruksnæringen og NEK VL 80-4 Landstrøm for fiskerinæringen!

Begge publikasjonene er gratis, dette takket være samarbeidet mellom Landstrømsforum, NEK og Enova. Publikasjonene er tilgjengelige hos standard.no og på Landstrømsforum.

Veilederne tar sikte på å beskrive landstrømsforsyning til fartøy som brukes innenfor de respektive næringene. Behovet for mengde energi og effekt fra land, påvirkes av elektrisk drift, lading av batterier, operasjonsmønster og en kombinasjon av disse. Veilederne vurderer disse faktorene opp mot behovet for raske, enkle, robuste og kostnadseffektive løsninger.

Det søkes primært å benytte løsninger som allerede er internasjonalt standardiserte, men det vises også til en løsning som er standardisert av Landstrømsforum. Dette er en løsning som er manuelt håndterbar, og går opp til 250 A. Forumet vil jobbe videre med å påvirke for at dette skal kunne bli en internasjonal standard.

Markedet for landstrøm er i rask og kontinuerlig utvikling. NEK ønsker derfor tilbakemeldinger fra brukere, slik at et forbedringsarbeid kan starte allerede i løpet av 2023.