Tilbake

Digitale transformatorstasjoner krever ny kompetanse

Norske nettselskap og annen industri med høyspent kraftforsyning har i flere år anskaffet digitaliserte transformatorstasjoner, men med nye muligheter digitaliseres nå stasjonene helt ut i prosessen der anleggsdeler som effektbrytere, vern og måletransformatorer befinner seg. Eierne av stasjoner med slike installasjoner får en annen type anlegg å drifte og vedlikeholde og har behov for videreutdanning og kompetanseutvikling.

Til grunn for bygging av nye digitale transformatorstasjoner og høyspente koblingsanlegg finnes en rekke NEK IEC-standarder, og den mest omfattende og mest anvendte er NEK IEC 61850. Blant fagfolk: 61850. Med sine 42 delstandarder og 12 nye under utvikling, sier det seg selv at det kan kreve både tid, engasjement og innsikt for å kunne holde tritt med utviklingen.

Et av de viktige delområdene i stasjonene angår målinger og energimålinger spesielt. Her er man i ferd med å endre bruken fra de konvensjonelle måletransformatorene til nye digitale måletransformatorer. Her møter elkraftekspertene på utfordringer når det gjelder målenøyaktighet og usikkerheten om denne. Manglende tilgang til dokumentasjon og kompetanse både hos leverandører og i forskningsmiljøer har vist seg å by på problemer. Denne utfordringen er blant flere som prosjektet ECODIS hos Sintef Energi har påpekt. ECODIS er et samarbeidsprosjekt mellom 6 av de største norske nettselskapene og Sintef, der Statnett er prosjektansvarlig. Forskningsrådet finansierer prosjektet.

Fagsjef for energiforsyning, Lars Ihler, sier at for å komme elkraftbransjen i møte med enklere og bedre tilgang til alle relevante standarder for alle som arbeider med digitale stasjoner, så har NEK lyttet til deltagere fra ECODIS-prosjektet og NEK komiteene NK 13/38 og NK 57, og drøftet muligheten for å samle de fleste av de relevante NEK IEC-standardene i pakken NEK Digital stasjon:2023. Dette er en omfattende pakke som vi håper og tror at vil kunne gi leserne bedre muligheter for egen kompetansebygging og forståelse for de enkelte områdene i de digitale stasjonene, avslutter Ihler. Rabatten på over 80% bør også gjøre det interessant for de fleste aktørene å kunne anskaffe pakken.