Tilbake

Standard 81346, hva og hvorfor?

Vi har snakket med Erik Wiborg i Statkraft, og her forteller han om utarbeidelsen av 81346-standardene og hvordan Statkraft jobber med standardene.

Verdien til en standard kommer av at vi er mange som bruker den, sier Wiborg.

Erik er aktiv med NK 3 Dokumentasjon og merking, og har en sentral rolle i utarbeidelsen av 81346 standardene, spesielt del 10. ISO 81346-10 etablerer regler for strukturering av systemer for kraftproduksjon. Standarden bygger videre på de generelle prinsippene i NEK EN 81346-1 Basic rules. Reglene er anvendbare for alle tekniske områder som for eksempel mekanisk, elektro, konstruksjoner og prosess. Standarden definerer også klasser som er relevante for kraftproduksjonssystemer.

Her kan du se en film om hvordan Statkraft jobber med 81346!