Tilbake

Nye krav til DC-bryter i NEK 400:2022 skal forhindre brann

Kravene til bruk av DC-bryter og kabler er endret i NEK 400:2022. Endringen kommer som en konsekvens av at det er rapportert om brann i flere DC-brytere. Med de nye kravene vil konsekvensene av en slik brann bli minimert.

Under Eliaden ble NEK 400:2022 lansert. På lista over delstandarder som har gjennomgått vesentlige endringer siden forrige utgave finner man kapittel 7-712, som omhandler strømforsyning med solcellepaneler. Tidligere har NEK belyst hvordan DC-brytere i solcellepaneler har tatt fyr. På grunn av dette er nå kravet om DC-bryter endret og det er lagt til ekstrakrav for beskyttelse av spredning mot brann fra utstyr.

Montasje av DC-kabler

I 2018-utgaven av NEK 400 krevde punkt 712C.2.1 DC-bryter dersom DC-kabler ble trukket inn i bygget. Dette kravet kom for å beskytte eksempelvis brannmannskaper mot elektrisk sjokk. På grunn av flere innrapporterte branner i DC-brytere har det lenge vært praksis å, så langt det lar seg gjøre, unngå bruk av bryter ved å plassere vekselretter på utsiden av bygget eller direkte ved innføringspunktet av DC-kablene. I NEK 400:2022 er kravet endret noe. I tillegg til løsningene som ble godtatt i 2018-utgaven, kan man nå velge å gi kablene mekanisk beskyttelse.

Alle DC-kabler mellom omformer og moduler skal også merkes.

Beskyttelse mot spredning av brann fra utstyr

Nytt i NEK 400:2022 er et punkt som også springer ut fra problematikken med brann i DC-brytere. I 2022 utgaven stilles det krav til at kapslingen til solcelleomformer eller DC-bryter skal være av et ikke-brennbart materiale. Alternativt kan DC-bryter eller solcelleomformer monteres på en ikke-brennbar overflate, altså en brannplate. Kravteksten sier at det; ikke skal finnes brennbart materiale i en avstand fra solcelleomformer eller koblingsaparater for DC som er mindre enn den største verdien av deres høyde eller bredde.

Dette betyr at man må finne ut hva som er størst av høyde og bredde på DC-bryter eller vekselretter. Dette målet tilsvarer hvor mye utstikk brannplata må ha fra alle bryterens sider.

Regne-eksempler

Vi ser for oss et hus med en DC-bryter uten ikke-brennbar kapsling på 10×20 cm. Her er bryterens største bredde 20 cm og største høyde på 10 cm. Det betyr at brannplata må stikke 20 cm ut fra alle bryterens sider.
Om bryteren plasseres midt på plata vil platas bredde bli 20 cm + 20 cm + 20 cm = 60 cm. Platas høyde blir 20 cm + 20 cm + 10 cm = 50 cm.

 

Hva er en ikke-brennbar overflate?

I NEK 400:2022 står det at et materiale er antatt å være ikke-brennbart dersom det er i samsvar med NS ISO 1182 og NS ISO 1716, og ikke understøtter forbrenning (NEK 400-428.1.1.4 MERKNAD 1). Dette betyr at de fleste metalliske kapslinger, så lenge de ikke er av magnesium, vil være godkjent. Ved valg av brannplate er det beste rådet å bruke hodet. Det er lurt å ta i betraktning at platen må gi tilstrekkelig beskyttelse mot varmeutvikling i veggen bak, og at den må være egnet for bruk der den plasseres. Kanskje finnes det steder på bygningskroppen som er ikke-brennbart uten plate, som for eksempel en murvegg? Dette er godkjent i henhold til NEK 400:2022 så lenge avstand til brennbare materialer fra DC-bryter eller vekselretter er tilstrekkelig stor.