Tilbake

Hva er nytt i NEK 400:2022 – gratis webinar

NEK 400:2022 lanseres 31. mai. I den nye utgaven er det flere endringer både i form av nye delstandarder, fjerning av krav og tydeliggjøring. Den nye standarden vil tre i kraft fra 1. juli 2022.

Når NEK 400:2022 lanseres 31. mai markerer det slutten av en lang prosess. Standardiseringskomiteen NK 64 har da gått igjennom hver eneste delstandard, og sjekket oversettelsen av IEC og Cenelec dokumenter som NEK 400:2022 er basert på.

Fjernet eller slått sammen

I NEK 400:2022 er det flere krav som har blitt fjernet eller slått sammen med andre. Eksempelvis gjelder dette kravene til utendørs bygningsinstallasjoner og havbruksanlegg, som nå vil bli dekket av de generelle kravene i del 1 – 7. I andre tilfeller fjernes en delstandard for å bli erstattet av en ny. Normalt er dette basert på internasjonale endringer, men det kan bli gjort tilpasninger for å overholde norsk regelverk.

Ladeklare bygg er nytt

I NEK 400:2022 er det innført flere nye særnorske delstandarder. En av de som har fått mye oppmerksomhet er NEK 400-8- 824 Ladeklare byggverk. Denne delstandarden er innført for at NEK 400:2022 skal samsvare med kravene i TEK 17. I praksis betyr det at alle bygg eller parkeringsplasser nå må gjøres klare for å kunne montere ladeutstyr.

Batteriinstallasjoner

Kravene til batteriinstallasjoner som tidligere har ligget i NEK 400-8-806 blir nå erstattet av de nye standardene NEK 485 (bly-syre) og NEK 486 (li-ion). Disse standardene er basert på IEC og Cenelec standarder. Man har ikke funnet det hensiktsmessig å gjenta krav fra andre standarder i NEK 400:2022 og henviser derfor til kravene i NEK 485 og NEK 486.

Elektriske installasjoner i boliger

Kapittel 400-8-823 som omhandler elektriske installasjoner i boliger har blitt forenklet for enkelte krav. I tillegg kreves det nå minst to uttak ved hvert planlagte ekomuttak. Det blir også innført krav om at det sammen med huseier/bruker skal vurderes å montere USB-tilkobling for lading av mobiltelefon og nettbrett i enkelte rom.

Kravene til lading av elektriske kjøretøy endres i NEK 400:2022

Forsyning av elektriske kjøretøy har fått en del omarbeidede krav. Kravene ligger i delstandard NEK 400-7-722. Først og fremst har det blitt foretatt en del presiseringer og klargjøringer slik at man kan unngå misforståelser. Videre er kravene til tilkoblingspunktene blitt gjort mer detaljerte, noe som får konsekvenser for bruk av Schuko.

NEK 400:2022 vil tre i kraft fra 1. juli 2022. Etter denne datoen skal man bruke NEK 400:2022 for prosjektering og installasjon av elanlegg. DSB vil imidlertid gi noen overgangsordninger for prosjekter som allerede er i gang.

3. juni arrangerer NEK og Nelfo et gratis webinar for å presentere endringer og tillegg i NEK 400:2022.

Les mer og meld deg på gratis webinar!