Tilbake

NEK må ha flere prosjektledere

NEKs arenaer har gjennom flere år hatt en kraftig vekst. For å fortsette den gode framgangen må organisasjonen ansette flere medarbeidere. I første omgang skal det ansettes 3 prosjektleder som vil arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, maritime elektriske anlegg eller digitale løsninger.

Eltransport

NEK skal vokse videre

NEK er inne i en ekspansjonsfase, ikke minst som en følge av elektrifiseringen av samfunnet. Elektrifiseringen krever standardiserte løsninger for at man skal kunne sikre bred bruk.

-Vårt samfunnsoppdrag har blitt større som en følge av elektrifiseringen som nå foregår på et globalt nivå. Standardisering fungerer som bindeledd mellom visjoner og virkelighet. Uten standarder vil man mangle et felles «språk» som gjør at systemene og produkter kan fungere sammen. På grunn av de økte forventningene til oss, skal vi ansette flere medarbeidere. I første omgang søker vi nå tre nye medarbeidere, sier Leif T. Aanensen som er adm dir i NEK.

Balanse blant medarbeidere

NEK vil med de nye medarbeiderne telle 20 ansatte. Organisasjonen holder til på Lilleaker, i Mustadsvei 1, rett ved kjøpesenteret CC Vest. Foruten egne ansatte er det omtrent 1.000 fagpersoner tilknyttet NEK gjennom standardiseringskomiteene og forumene. Nå ønsker man å utvide staben med prosjektledere innenfor elektriske lavspenningsanlegg, maritime elektriske anlegg og digitale løsninger.

– Selv om vi selvfølgelig rekrutterer våre medarbeidere basert på kompetanse og personlighet vil jeg gjerne oppfordre kvinner til å søke. En god balanse mellom kjønn og alder er en fordel for enhver organisasjon uavhengig av bransje, fortsetter Aanensen.

Godt samspill i NEK

I NEK utvikles løsningene gjennom nærmere 100 standardiseringskomitéer. De ulike fagsjefene og prosjektlederne administrerer disse komiteene. For å gjennomføre dette arbeidet kreves det både høy faglig standard og en god evne til å skape konsensus for løsninger. I en organisasjon på NEKs størrelse er et godt samspill mellom de ulike medarbeiderne avgjørende for å oppnå de riktige resultatene.

-Medarbeiderundersøkelsen vi gjennomførte for en tid siden gjorde meg ganske stolt. Den viser at NEK er et godt sted å arbeide, hvor man får utfordrende arbeidsoppgaver og blir ivaretatt.  Gjennom standardiseringskomiteene, samarbeidspartnere og NEKs egne ansatte finner man et helt unikt faglig nettverk. Her treffer man en god blanding av teoretikere og praktikere. Å være en del av dette nettverket gir både faglige og karrieremessige fordeler, avslutter Leif Aanensen.

De ledige stillingene:

 

Prosjektleder elektriske lavspenningsanlegg

Den nye prosjektlederen vil inngå i NEKs enhet for elektriske lavspenningsanlegg. Enheten har ansvaret for blant annet NEK 400. NEK 400 er en standardsamling som er basert på 40 ulike internasjonale standarder og norske tilpasninger. Til sammen utgjør disse standardene en metode for installasjon, som er tilnærmet enerådende for norske lavspenningsanlegg. Foruten NEK 400 har enheten en rekke tilhørende standarder. I tiden framover vil kommer NEK til å arbeide med en rekke problemstillinger knyttet opp mot elektrifisering av samfunnet. Medarbeideren som blir ansatt vil arbeide med prosjektledelse, innovasjon og forretningsutvikling.

Les mer om stillingen som prosjektleder for elektriske lavspenningsanlegg!

 

Prosjektleder maritime elektriske anlegg

NEK er sterkt involvert i elektrifiseringen av maritim sektor. Et av initiativene er Landstrømsforum, som er finansiert av Enova. I Landstrømsforum diskuterer man ulike problemstillinger knyttet til bruk av elektrisitet i skipsflåten. I disse dager arbeider man med en veileder for oppdrettsnæringen. Foruten Landstrømsforum har enheten ansvar for standardserien NEK 410 – Elektriske installasjoner i skip og en rekke andre standarder tilknyttet maritime installasjoner. Den nye prosjektlederen vil få ansvar for gjennomføring av standardiseringsprosjekter, innovasjon og samarbeid med både nasjonale og internasjonale interessenter.

Les mer om stillingen som prosjektleder for maritime elektriske anlegg!

 

Prosjektleder IT, informasjonsmodeller og digitale løsninger

Prosjektlederen vil være ansatt i enheten for forsyningsanlegg. Stillingen vil være tett knyttet opp mot kraftforsyningen, netteiere og leverandørindustrien. Det pågår for tiden store prosjekter knyttet opp mot informasjonsmodeller, informasjonsutveksling og cybersikkerhet, hvor NEKs standarder er en viktig del. Standardene er basert på internasjonalt arbeid, og aktiv koordinering og samarbeid med internasjonale standardiseringsorganer vil inngå i stillingen.

Les mer om stillingen som prosjektleder for IT, informasjonsmodeller og digitale løsninger!