Tilbake

Ny standard for litium–ion batterier

NEK 486 for litium-ion batterier

NEK har nå lansert batteristandarden NEK 486, som tar for seg litium–ion batterier. Denne standarden inneholder krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner, samt krav til sikker drift av stasjonære batterier. Denne supplerer NEK 485 fra 2020 som er en tilsvarende standard, men for bly-syre batterier.

-NEK 486 er en oversatt og bearbeidet utgave av den internasjonale standarden EN IEC 62485-5. Spesielt under kravene for beskyttelse mot elektrisk sjokk har det blitt gjort norske tilpasninger. I dette kapitlet henvises det også til kravene i NEK 400, forteller Lars Ihler, fagsjef for sekundære batterier i NEK.

Økende antall batteriinstallasjoner

Det er forventet at antall installasjoner med litium-ion batterier fortsatt vil øke i tiden som kommer. Økningen i solcelleanlegg gjør at energilagring i form av sekundærbatterier vil bli mer aktuelt. Samtidig vil prisen på batteriene gå ned slik at taket for lønnsomhet vil senkes.

-Vi må regne med at installatørene vil oppleve en økt etterspørsel etter stasjonære batterier. Tradisjonelt har de fleste installasjonene vært knyttet til UPS-er, men framover vil nok flere og flere anlegg være rene lagringsenheter for drift og energibufring. Med nye nett-tariffer og flere solcelleanlegg i husstandene vil nok batterier bli vanligere også der, fortsetter Ihler

Krav til installasjon og sikker drift for litium-ion batterier

Batterier vil i likhet med alle andre el-installasjoner være forbundet med en viss fare. Dette gjør at man må overholde en rekke krav for at man skal kunne levere en trygg installasjon. NEK 486 omhandler installasjonsanvisninger og beskyttelsestiltak for litium-ion batterier. Kravene beskriver tiltak for beskyttelse mot farer som genereres av elektrisitet, elektrolytt og eksplosive gasser. I tillegg er det beskrevet tiltak for å opprettholde funksjonell sikkerhet ved drift av batterier og batteriinstallasjoner.

NEK 486 erstatter kravene i NEK 400

Under arbeidet med 2022 utgaven av NEK 400 har standardiseringskomiteen gjort endringer i kravene for batteriinstallasjoner. Batterikravene i NEK 400.8.806 er tatt ut og man vil nå finne igjen disse i NEK 485 og NEK 486, som normative referanser for NEK 400.

-Det var helt naturlig at kravene til batterier ikke lenger inkluderes i NEK 400, men i de nye standardene. Vi kan ikke ha krav til samme type installasjoner i flere standarder. Da kan det lett bli forvirring, og skape usikkerhet. Samtidig vil henvisning i NEK 400 til batteristandardene ha en konsekvens for samsvarserklæringen. Samsvarserklæringen må nå ta høyde for at NEK 485 eller NEK 486 har blitt brukt til batteriinstallasjonen, avslutter Lars Ihler.

Her kan du kjøpe NEK 486!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Vinnerne av Jabra Elite-airpods!

Dato
20.06.2024

Sommeren er her - (men dette skjer høsten 2024!)

Dato
20.06.2024

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024