Tilbake

NEK lanserer utviklingsprogram for komiteledere

I utviklingen av elektrotekniske standarder for det norske markedet er komitelederen en avgjørende brikke. NEK vil derfor gjennomføre kurs for eksisterende, nye og kommende komiteledere. Den første modulen arrangeres 9. juni 2021 som et webinar.

NK 57 møte i mars 2016

4 moduler

Komiteledere er nøkkelpersoner i NEKs nettverk og det er ønskelig å gi disse et utviklingstilbud som støtter opp om deres rolle og oppgaver. Komiteledere med kunnskap om oppgavene til NEKs administrasjon og hvordan NEK kan gi støtte, kan bidra til å utvikle gode komiteer. Derfor har NEK arbeidet med å utforme konsept for et utviklingsprogram for komiteledere. Resultatet er et program bestående av fire moduler: 

Modul I – Grunnleggende komiteledelse: System, prosess og regler 

Modul II – Effektiv komiteledelse: Samspill, konsensus og effektiv møteledelse 

Modul III – Internasjonal standardisering: Internasjonalt samarbeid og påvirkning 

Modul IV – Nasjonale prosjekter: Organisering, retningslinjer og produktutvikling 

Effektivitet, kapasitet og kompetanse

Tre stikkord som beskriver programmet godt er effektivitet, kapasitet og kompetanse. Effektivitet i en komite oppnås gjennom dyktige komiteledere som evner å spille med laget han eller hun er satt til å lede. Gode møter, god arbeidsinnsats mellom møtene, samspill mellom arbeidsgrupper og komite er eksempler på elementer som fremmer effektivitet. Kapasitet oppnås blant annet gjennom å bygge opp komiteen med relevant kompetanse – som er villig til å bidra i felleskapet. Kompetanse forstås i denne sammenheng som forståelse av våre prosesser. Hvordan vi oppnår tilstrekkelig enighet og samhold i en bredt sammensatt komite. 

Erfarne komiteledere

Konseptet er presentert for en referansegruppe med erfarne komiteledere, som stiller seg bak konsept og læringsmål. Et viktig innspill fra referansegruppa var behovet for oppfriskning på grunnleggende rutiner og verktøy. Dette har fått en tydelig plass i programmet for Modul I, som gjennomføres for første gang 9. juni. 

Modul 1

Målsetningen for modul I er at deltakerne besitter en grunnleggende kompetanse innen systemer, prosesser og regler som gjelder for lederen av en standardiseringskomiteMålgruppen er alle nye komiteledere og erfarne komiteledere som ønsker en oppfriskning. Modulen er også aktuell for andre som er interessert i standardiseringsledelse og vurderer et slikt verv. 

Meld deg på Modul I her: 

Les mer og meld deg på utviklingsprogram for komiteledere – Modul 1 .

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Vinnerne av Jabra Elite-airpods!

Dato
20.06.2024

Sommeren er her - (men dette skjer høsten 2024!)

Dato
20.06.2024

Høring for beredskapsstandarden NEK 801 

Dato
20.06.2024