Tilbake

IEC oppretter systemkomite for kommunikasjonsteknologi

IEC har etablert en ny systemkomite for kommunikasjonsteknologi. Den nye systemkomiteen skal arbeide for å gi råd og tilrettelegge for de mange IEC-komiteene som er engasjert i kommunikasjonsteknologi. Samtidig vil også systemkomiteen legge til rette for samarbeid med andre standardisringsorganisasjoner og næring.

Hva er en systemkomite (SyC)?

IEC har etablert en rekke systemkomiteer. Disse opererer på et overordnet nivå som samsvarer med definisjonen av «system», til sammenligning med ordinære komiteer som ofte begrenser seg til produkter eller prosesser. Systemkomiteene angir overordnede grensesnitt og funksjonelle krav som potensielt spenner over arbeidsområdene for flere tekniske komiteer (TC – technical comitee) og/eller underkomiteer (SC – sub commitee). En SyC har ikke myndighet til å diktere overfor andre TC-er hvilket arbeid som skal utføres, men jobber gjennom samarbeid og konsensus med berørte TC-er for å oppnå en arbeidsplan som alle kan følge.

Publikasjoner fra SyC

SyC-ene publiserer ofte det som kalles Systems Reference Deliverables (SRD-er), som er veiledningsdokumenter om bruk av spesifikke standarder innenfor systemkomiteens domene. Men en SRD kan være et normativt dokument, og SyC-er kan produsere flere varianter av SRD-er som for eksempel kan adressere:

 • Standardkartlegging
 • Veikart
 • Databaser
 • Arkitekturer
 • Profiler
 • Grensesnitt og overføringsfunksjoner på tvers av domener
 • User Cases
 • Domenedefinisjon

Hvem deltar i systemkomiteene?

Deltakelse i systemkomiteene skjer gjennom medlemskap i nasjonale komiteer, hvor eksperter kan nomineres til «a Pool of Experts» for systemkomiteen. Sekretariat for SyC-ene holdes av IEC Central Office. Kontakt mellom SyC-ene og TC-er/SC-er er avgjørende, og systemkomiteene utpeker kontaktpersoner med ansvar for å ivareta dette. Det er blant annet etablert liaisons til komiteen ISO/IEC JTC/SC41 «Internet of Things and related technologies», som i Norge speiles av NK JTC 1/SC 41 «Internet of Things».

De allerede eksisterende systemkomiteene dekker områdene:

 • Active Assisted Living
 • Low Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current for Electricity Access
 • Smart Manufacturing
 • Electrotechnical aspects of Smart Cities
 • Smart Energy

Og nå har IEC altså opprettet en ny systemkomite med ansvar for området «Communication Technologies and Architectures».

SyC COMM – Communication Technologies and Architectures

Hva tenker så IEC med å opprette denne systemkomiteen?

SyC COMM tar mål av seg å jobbe for standardisering innen kommunikasjonsteknologi og arkitektur.

Den tar sikte på tilrettelegging og rådgivning innen kommunikasjonsteknologi og arkitektur, for å konvergere kommunikasjonsteknologi relaterte aktiviteter i IEC. Komiteen vil samarbeide tett med andre IEC-komiteer for å støtte deres pågående arbeid med kommunikasjonsteknologi i henhold til paragraf 2 i IEC administrativt sirkulær AC/17/2018.

Systemkomiteen har også som mål å tilrettelegge for utvidet støtte og å påvirke arbeidet med kommunikasjonsteknologier og arkitekturer med andre standardiseringsorganisasjoner (SDO-er) og bransjekonsortier i samarbeid med SG 13.

Organisering av systemkomiteen SyC COMM

Yun Chao Hu, fra Huawei Technologies i Tyskland, er valgt som komiteleder for SyC COMM, og da komiteen står over for store utfordringene den kommende tiden har det også blitt godkjent å opprette en visekomiteleder. Ved komiteens første (virtuelle) plenarmøte september ble Patrick Wetterwald, fra CISCO SYSTEMS i Frankrike, enstemmig valgt inn i denne rollen.

SyC COMM er organisert som følger:

For tiden er 10 nasjoner registrert som P-medlemmer (participating) og 10 som O-medlemmer (observation) i systemkomiteen.

Arbeidsprogram

Ved det første planarmøtet i september ble det besluttet at arbeidsprogrammet i SyC COMM skal ta for seg følgende områder:

 • Systems Reference Deliverables (SRDs)
  • Communication Technologies and Architectures – Market Trends, Business and Development Models
  • Communication Technologies and Architectures – Emerging Technologies
  • Communication Technologies and Architectures – Requirements, Mapping and Gaps
  • Communication Technologies and Architectures – Spectrum Requirements
  • Guidelines for Digital Transformation
  • Guidelines for Open Source
 • Technology Inventory and Mapping
  • Communication Technologies and Architecture – Standards Mapping
 • Testbeds
  • Communication Technologies and Architecture – Process Description
  • Communication Technologies and Architecture – Testbed Project Report
 • Webinars (5G, Smart Manufacturing, Deterministic Networking …)

Systemkomiteen tar sikte på å avholde 2 plenarmøter i 2021, hvor det neste møtet planlegges gjennomført i Frankfurt i februar, og hvor det andre møtet planlegges gjennomført i Dubai under IEC General Meeting i oktober.

Er du interessert i å bidra i arbeidet med SyC COMM ta kontakt med Christer Varan, christer.varan@nek.no.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK 703 gir krav for å ivareta miljøet ved drift av datasentre

Dato
16.05.2024

Ny NEK 700 - Informasjonsteknologi lanseres

Dato
16.05.2024

Besøk NEK på Eliaden 28-30 mai!

Dato
16.05.2024