Tilbake

Batterisikkerhet til sjøs

Batteriteknologi stevner fremover og internasjonal standardisering henger etter, men NEK har tatt grep. NEK 411 er en helt ny Norsk Spesifikasjon som gir brukerne anledning til å dokumentere sikkerhet for batterisystemer med hensyn til maritime forhold.

Litium-ion batterier gir nye muligheter

Batterier om bord i skip blir stadig mer aktuelt for drift av utstyr og maskiner. Nye batterier av typen Litium-Ion gir en høyere energitetthet og flere funksjoner om bord kan opereres uavhengig av dieselgeneratorer.

-De nye batteriene har gitt flere muligheter til å bruke elektrisitet om bord. Der man tidligere kun var avhengig av dieslegeneratorer kan man nå bruke batteriene sammen med dieselgeneratorene, og i noen tilfeller, kun batterier. Batteriene lades i land og dermed kan utslippene fra skipet reduseres. Imidlertid innebærer litium-ion andre sikkerhetsbetraktninger, forteller Arild Røed, fagsjef maritimt i NEK.

Nye sikkerhetsutfordringer

Litium-Ion batteriene avgir lite gass ved normal drift i motsetning til de tradisjonelle bly-syre batteriene. Til gjengjeld kan litium-ion batteriene ved feil utvikle brann, røyk, gass og eksplosjon, selv om alle elektriske anlegg blir frakoblet. Den etter hvert kjente faren er at det kan oppstå en irreversibel varmeutvikling, også kalt thermal runaway. Dersom sikkerhetssystemene ikke er i stand til å håndtere en slik feilsituasjon, kan det utvikle seg brann som ikke lar seg slukke før all energi i batteriene er brent ut. Med dagens stadig voksende batteripakker utgjør dette en betydelig risiko. Dette fører derfor til en grunnleggende endring i hvordan man tenker og designer sikkerhetssystemer.

Eksempelvis baserer sikkerhetssystemer for elektriske anlegg seg normalt på at anlegg kobles helt eller delvis ut ved feil. Med litium-ion batterier vil ikke faren nødvendigvis elimineres selv om det elektriske anlegget kobles ut. Batteriene har all sin energi lagret som elektrisitet, i motsetning til generatorene som normalt har sin energi lagret i diesel. I noen tilfeller kan det være avgjørende at deler av et anlegg opprettholdes under en feil. Overvåking av batteriene kan også være svært viktig i kjølvannet av en feil, da anlegg gjerne frakobles for inspeksjon og vedlikehold. Det viktigste er naturligvis at det designes for at slike feil ikke skal oppstå, men erfaring viser at feil likevel forekommer. Tidlig deteksjon er derfor ett svært viktig tiltak for å forhindre uønskede hendelser.

Ny spesifikasjon for sikkerhet

-Mye av regelverk og standarder har blitt utviklet med tanke på de tradisjonell batteriteknologi. Med litium-ion batterier oppstår det nye problemstillinger som dagens standarder ikke omfavner. Behovet for nye retningslinjer og standarder er stort, men dette innebærer prosesser som tar tid. I påvente av at de internasjonale standardene skal bli ferdig har NEK derfor utarbeidet en spesifikasjon, som blant annet tar høyde for sikkerhetsutfordringene med Litium-ion, eksempelvis feilsituasjoner som ikke lar seg koble ut eller brann som ikke lar seg slukke på vanlig måte, fortsetter Røed.

NEKs nye spesifikasjon, NEK NSPEK 411, bygger på IECs generelle standard for litium-ion batterier IEC 62619. Imidlertid er ikke denne standarden beregnet på skip. NEK NSPEK 411 beskriver derfor de tillegg og endringer som er nødvendig for et maritimt miljø.

Kravene er forsøkt tilpasset klasseselskapenes kravspesifikasjoner, uten å være strengere enn disse. Samtidig er det tatt hensyn til internasjonale krav fra IMO, samt de signaler som norske myndigheter har gitt om Litium ion batterer de siste årene.

Med NEK NSPEK 411 har rederier og verft fått et nytt verktøy for design av skip med litium-ion batterier i påvente av at de internasjonale kravene foreligger.

Les mer om NEKs arbeid med maritime el-installasjoner.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024

Skipsfarten må redusere utslippene – elektrifisering er løsningen 

Dato
31.01.2024