Tilbake

Solkraft øker raskt

Solkraft er den kraftproduksjonen som vokser raskest på verdensbasis. Den samme utviklingen ser vi i Norge hvor stadig nye solcelleanlegg blir installert. Hånd i hånd med solkraft går energilagring. Norsk Elektroteknisk Komite vil i september ta for seg dette i en webinarserie.

Solkraft i kraftig vekst

Solkraft er den hurtigst voksende produksjonsteknologien for kraft på verdensbasis. Multiconsult presenterte 20. mai 2020 nøkkeltall for det norske solcellemarkedet i 2019. Her kunne de vise at mengden produsert solenergi i Norge øker kraftig fra år til år. Det ble installert 51 MW med nye solcelleanlegg i løpet av fjoråret, noe som var en dobling av tallene fra 2018. Det ser ikke ut til å stoppe her.

-Det er en spennende utvikling vi ser. Behovet for billig kraft vil stige i takt med elektrifisering og automatisering. Spesielt klart ser vi dette i landbruket hvor kraftbehovet har steget kraftig. Samtidig er ofte en gård plassert på en lokasjon hvor kapasiteten i nettet kan være svak og ikke gi tilstrekkelig kraft. Løsningen for mange er å plassere solceller på låvetaket. En tilsvarende løsning velger også flere og flere husholdninger og bedrifter forteller Kristin Fagerli, prosjektleder i NEK.

Dette demonstrerer tydelig den økte etterspørselen både i privatmarkedet, landbruk og blant bedrifter. Likevel påpeker Multiconsult at markedet står ovenfor flere utfordringer. Blant annet er det utfordringer knyttet til kompetanse hos både byggherrer, prosjektører, arkitekter, installatører og øvrig personell.

Solkraft bør lagres

Stadig flere solcelleinstallasjoner kompletteres nå med elektrisk energilagring viser internasjonale rapporter, her i en artikkel om økningen i Tyskland fra Renewable Energy World. Den viser en 100 % økning over 2 år, der Li-Ion batterier utgjør en stadig større del av markedet. Installasjon og drift av Li-Ion batterier må utføres med tanke på andre krav til sikring enn hos de mer tradisjonelle bly-syre batteriene. Det er ingen grunn til å ikke tro at antall batteriinstallasjoner også øker i Norge, slik det gjør i Tyskland.

Standardisering av Li-Ion installasjoner

NEK deltar i arbeidet med å utvikle en dekkende internasjonal standard for installasjon og drift av stasjonære Li-Ion batterier. Bransjen har ventet på standarden en god stund, og nå ser det endelig ut til at tiden nærmer seg for utgivelse.

Som en forsmak fra den siste høringsversjonen, som inneholder alle tekniske krav, leser vi at til forskjell fra tilsvarende standard for bly-syre batterier beskrives endrede krav og hensyn blant annet til:

  • Vern mot kortslutningsstrømmer, som er markant høyere i Li-Ion batterier
  • Tiltak ved lading og lading i feilsituasjoner
  • Reduserte krav til ventilasjon

IEC-standarden har nummeret IEC 62485-5, og refereres normativt i NEK 400. Den norske bearbeidede utgaven får nummeret NEK 486.

Den økte bruken av Li-Ion batterier og solcelleanlegg gir nye utfordringer. Et eksempel er at det knytter seg usikkerhet til brann både i batteripakker og solcelleanlegg.

-Sikkerhetstiltakene som beskrives av batteriprodusentene tillegges stor vekt. Man må kunne forstå hvilke kjemiske forbindelser som kan frigis eller oppstå som en reaksjon med omgivelsene der batteriet installeres. Dato for endelig lansering av NEK 486 er ikke endelig fastsatt, men vil være klar i begynnelsen av september sier Lars Ihler, fagsjef hos NEK.

Behov for kompetansedeling

En teknologi på fremmarsj skaper et behov for kunnskap og erfaringsdeling knyttet til produkter, installasjon, standarder, sikkerhet og drift. NEK vil derfor gjennomføre et tredagers webinar som behandler denne tematikken 2 – 4 september i daglige 2 timers sesjoner.

-Under webinaret vil vi ta for oss solcellesystemer, installasjon og energilagring. Vi har valgt å gjøre dette som et webinar, både for at flest mulig skal kunne delta og usikkerhet rundt reising og Covid-19 viruset. Erfaringsmessig er 2 timer mer enn langt nok for en nettbasert sesjon, så vi har valgt å fordele temaene over 3 dager. Webinaret vil være relevant for et bredt spekter av fagfolk, blant annet installatører, konsulenter, prosjektører og andre med fagansvar for solenergi og lagring, fortsetter Kristin Fagerli.

Foreløpig program for webinaret:

2. september – Solcelleanlegg
3. september – Li-Ion lagring
4. september – Installasjon

Alle seminarene varer fra klokken 9 – 11 med noen av Norges fremste eksperter som foredragsholdere.

Les mer og meld deg på!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023