Tilbake

NK CERT opp av dvalen

IECs sertifisering for elektrotekniske produkter (IECEE og IECEX) er blant de ledende internasjonale sertifiseringssystemene. I Norge er det Nemko, DNV GL og Trainor som er de nasjonale sertifiseringsselskapene i IECEE/IECEX. Nå vekker NEK sertifiseringskomiteen til live for å ivareta norske interesser.

Eksempler på husholdningsapparater

NK Cert våkner til liv

Å ha produkter som tilfredsstiller kravene i IECs sertifiseringsordninger er avgjørende for at norske elektrotekniske produkter skal kunne nå et internasjonalt marked. NEK trapper derfor opp arbeidet rundt sertifisering og vekker opp standardiseringskomiteen NEK Cert (certification). NEK Cert skal arbeide med sertifiseringsordningene IECEE (elektriske produkter generelt) og IECEx (produkter i eksplosjonsfarlig miljøer

-NK Cert komiteen har vært i dvale litt for lenge. Vi blåser derfor nytt liv i komiteen for å samle det norske fagmiljøet. Komiteen vil arbeide systematisk for at Norge skal få økt internasjonale innflytelse på sertifiseringsordningene, forteller Eirik Sollie, NEKs fagansvarlig for IECEE.

IEC Conformity Assessment

IEC Conformity Assessment baserer seg på testing og sertifisering av utstyr, personell og systemer etter IEC standarder. Medlemslandene forplikter seg til å anerkjenne disse sertifikatene når man som produsent ønsker markedsadgang. Testrapportene og sertifikatene har derfor stor verdi da man får tilgang til et stort internasjonalt marked.

IECEE

IECEE er sertifiseringsordning for elektrisk utstyr og komponenter og operer det det meget vellykkede CB systemet.  Ordningen omfatter sikkerhet, kvalitet, effektivitet og overordnet ytelse for komponenter og utstyr for bla. hjemmet, kontorer, verksteder og helseforetak. IECEE har i dag 54 medlemsland (Member bodies) som igjen representerer 88 sertifiseringsselskaper (NCB). I Norge er det NEK som er Member body, mens Nemko er NCB.

IECEx

IECEx er sertifiseringsordning for utstyr for bruk i eksplosive miljøer og opererer flere sertifiseringssystemer for utstyr, personell, verksteder og systemer. IECEx er en noe nyere ordning og er derfor i større vekst. I dag er det 35 medlemsland (Member bodies), med flere interessenter. Det er 106 sertifiseringsselskaper (ExCB) fordelt på disse landene og de forskjellige systemene. I Norge er NEK som er Member body, mens DNV GL Presafe og Trainor er ExCB innefor de forskjellig systemene.

Norge kan påvirke

Norge har 3 sertifiseringsselskaper som sorterer under IEC Conformity Assessment. Ved å samle fagmiljøet og arbeide systematisk har man større mulighet for å påvirke. Man kan også utveksle erfaringer og jobbe på tvers for sikre best mulige systemer. De faktiske brukerne av systemene er produsentene og her har man en gylden mulighet til å være med å påvirke systemene som mange norske bedrifter baserer den internasjonale markedstilgangen på.

-At vi allerede har med oss de norske sertifiseringsorganene er gledelig. Nå ønsker vi at det norske næringslivet, samt relevante myndigheter også blir med i komiteen. Dette er et uhyre viktig felt for norske produksjonsbedrifter og muligheten til å kunne påvirke må gripes. Er vi ikke med på arbeidet er vi prisgitt hva andre nasjoner og bedrifter finner mest hensiktsmessig, avslutter Sollie.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023

Kartlegging og risikovurdering av tennkilder for ikke-elektrisk utstyr

Dato
25.09.2023