Tilbake

Solenergi til himmels!

Solenergi er i kraftig vekst. Allerede i dag produseres det 120 MW elektrisitet gjennom solcelleanlegg i Norge. For å sikre en rasjonell utbygging av nye prosjekter vil bruk av nye standarder gi transparente løsninger og kostnadseffektive utbygginger.

Kraftig vekst i solenergi

Fornybar energi er et prioritert felt for NEK, og organisasjonen har ansatt nye ressurser på området. Spesielt solenergi er på fremmarsj i Norge, som i resten av verden. Tallmateriale som Multiconsult har levert, på bestilling av Solenergiklyngen og NVE, viser at solkraftmarkedet her til lands doblet seg i perioden 2018-2019. Dette betyr at det ved utgangen av fjoråret var installert 120 MW solceller. Økningen viser et tydelig behov for omforente standarder slik at like konkurranseforhold, kvalitet, sikkerhet og kompatibilitet sikres. I Norge er det standardiseringskomiteen NK 82 – Fotovoltaiske solenergisystemer, som forvalter solcelle standardene.

-Den internasjonale komiteen for fotovoltaiske solenergisystemer er den komiteen i IEC med desidert størst arbeidsprogram. De internasjonale standardene for fagfeltet utvikles nå. Disse standardene vil også være førende i Norge. Det er derfor viktig at norsk næringsliv er på ballen og engasjerer seg slik at våre nasjonale interesser ivaretas i dette arbeidet, sier Kristin Fagerli som er fagansvarlig for fornybar energi i NEK.

Høy aktivitet

Under et møte i slutten av mai besluttet NEKs standardiseringskomite NK 82 – Fotovoltaiske solenergisystemer at Norge må snakke med en kraftigere røst. Solenergikomiteen trapper derfor opp aktiviteten ytterligere. Det har blitt berammet en rekke møter for å behandle de mange forslagene som kommer fra den internasjonale komiteen. På denne måten vil man ivareta de norske interessene og sikre at kravene i standarden er tilpasset norske forhold.  Komiteen baserer seg hovedsakelig på digitale møter, noe som gjør at man kan holde det høye tempoet som er nødvendig for å holde tritt med utviklingen. Det er allikevel behov for å møte fysisk og et større møte er under planlegging i Oslo høsten 2020.

-NEK NK 82 tar for seg en teknologi som er i kraftig vekst både nasjonalt og internasjonalt. Du kan trygt si at her er det høyt tempo. Dette gjenspeiler seg også i den store interessen for komiteen. Det melder seg stadig nye medlemmer til komiteen. Engasjementet i møtene viser at dette er en gjeng som virkelig vil oppnå resultater som kommer Norge til gode. Jeg ser ingen grunn til at dette ikke skal fortsette, og håper at relevante bedrifter kjenner sin besøkelsestid og blir med på det viktige arbeidet! avslutter Kristin Fagerli i NEK.

Les mer om arbeidet til NK 82 og meld deg inn her.

Les mer om det internasjonale arbeidet i IEC.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Høring for beredskapsstandarden NEK 801 

Dato
20.06.2024

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024