Tilbake

Unike muligheter som IEC Young Professionals

I 2020 vil IEC Young Professionals gå av stabelen 9 – 11 november i Geneve. Norge har 2 plasser i dette attraktive programmet. Programmet er omfattende og gir kompetanse som kommer til anvendelse i daglig arbeid. Samtidig kan man også bygge seg et nettverk blant deltakerne fra mer enn 40 land.

11th IEC Young Professionals Workshop

Hvert år arrangerer IEC et eget program for mennesker under 35 år som arbeider innenfor elektroteknikk, som er kalt IEC Young Professional. Høydepunktet i programmet er en workshop som arrangeres i forbindelse med IEC General Meeting. I 2020 vil General Meeting foregå i Geneve 9- 13 november. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er det norske medlemmet i IEC og har muligheten til å ha med seg 2 kandidater på IEC Young Professional workshop i Geneve.

Nyttig metodikk

Andreas Rosendahl Simonsen, Elvia

Under IEC Young Professionals vil man treffe deltakere fra en rekke av IECs medlemsland. I 2019 var det deltakere fra 44 ulike land og man har en mulighet til å bygge seg et internasjonalt nettverk. Felles for alle deltakerne er at man får kunnskap i prosesser og metoder som er nyttig også utover standardisering.

-Deltakelsen i IEC Young Professionals har gitt meg kunnskap jeg virkelig har dratt nytte av. Mye av metodikken i standardisering har jeg tatt med meg inn i mitt daglige arbeid. Etter workshop i Busan har jeg også blitt medlem av komiteen NK 8 – Elektriske overførings- og distribusjonssystemer, forteller Andreas Rosendahl Simonsen i Eidsiva Nett. Andreas deltok på IEC Young Professionals i 2017 og er nå ansatt i Elvia.

Bruk i daglig arbeid

Astrid Aanestad, NVE

Stadig flere selskaper velger å bruke internasjonale standarder i sitt daglig arbeid. Fordelen er at man får transparente prosesser som gir forutsigbarhet og kostnadseffektivitet. Kunnskap om standardisering vil være svært nyttig både internt i egen bedrift, men også mot eksterne relasjoner.

– Kunnskapen jeg fikk under workshopen i 2016 bruker jeg i mitt daglig arbeid, forteller Astrid Ånestad fra NVE. Dessuten er flere av mine kolleger direkte involvert i standardisering. Min kunnskap om prosessene de er involvert i gjør det enklere for meg å bidra med innspill.

Bedre forståelse

Eirik Børsheim - IEC Young Professionals 2018

Eirik Børsheim, Leclanché SA

Andre deltakere er direkte involvert i standardisering før de deltar. Både komiteledere og medlemmer kommer tilbake fra workshop med viten som kommer til god nytte i videre arbeid med standardisering.  Eirik Børsheim fra Siemens hadde deltatt i standardiseringsarbeid allerede forut for deltakelsen på IEC Young Professionals i Busan.

-Selv om jeg allerede var medlem i NEK 21 – Sekundærbatterier og energilagringssystemer var workshopen veldig lærerik. Det er nyttig å få en bedre forståelse av hvordan alt henger sammen og hvordan man lettere kan få produkter på markedet. Denne kunnskapen har blitt en nyttig verktøykasse for meg i mitt daglige arbeid. Jeg har vanskelig å forestille meg hvordan man kunne tilegne seg denne kompetansen på en enklere måte, sier Eirik Børsheim som var ansatt i Siemens under IEC Young Professionals. Eirik har siden gått inn i rollen som Principal Engineer e-marine i Leclanché SA.

Fullspekket program

Sandra Iren Haug, Equinor

Under IEC Young Professionals vil deltakerne gjennomgå et innholdsrikt program, som vil gi et bredt bilde av internasjonal standardisering. Samtidig er det også lagt vekt på sosiale sammenkomster som gjør deltakerne knytter gode kontakter.

-Det var et fullspekket program med presentasjonen, observasjon av ulike IEC møter, gruppearbeid, rollespill, sosiale arrangement, møter med promenerte IEC ledere og industribesøk.  Dette gav et helhetlig bilde av IEC og motivasjon til å engasjere seg i standardiseringsarbeid. Det var mange interessante presentasjoner og samtaler om hvordan standardisering tilrettelegger for internasjonal teknologiutvikling og er et viktig verktøy for å nå FNs bærekraftmål. Jeg så også at det er viktig å engasjere seg og ha plass ved bordet på disse møtene. Slik fremmer man sitt land sine interesser når spillereglene utarbeides, avslutter Sandra Iren Haug fra Equinor som deltok på IEC Young Professionals i 2019.

Her kan du lese mer om programmet og sende inn søknad!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023