Tilbake

Ny leder av NK 80 Navigasjonsinstrumenter

Geir Lyngheim-Olsen er valgt til ny leder av NEKs standardiseringskomite NK80 – Navigasjonsinstrumenter. Den nyvalgte lederen får nå ansvaret for Norges bidrag i revisjonen av de viktige standardene for instrumenter på skipsbrua.

Standardisering av skipsbrua

Navigasjon på kommandobrua på moderne fartøy er langt fra tidligere tiders sekstanter og passere. Høyteknologi har for lengst utradert sine analoge forgjengere og dagens navigasjons-instrumenter baseres på satellitter, sensorer og datakraft. For at skip skal kommunisere med andre må man basere instrumentene på standarder. Med standarder øker man også effektiviteten ved installasjon og oppgradering da kravene er transparente.

I Norge er det NEKs standardiseringskomite NK 80 – Navigasjonsinstrumenter som har ansvaret for standardiseringen. Denne komiteen speiler tilsvarende tekniske komite i IEC, TC 80 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems. Den norske komiteen arbeider tett opp mot den internasjonale og arbeidet er avgjørende for at standardene skal ta hensyn til norske interesser.

Ny leder for navigasjonskomiteen

Nylig ble Geir Lyngheim Olsen valgt inn som leder av komite NK 80 – Navigasjonsutstyr. Lyngheim Olsen har etter en karriere på skipsbrua som styrmann, lang erfaring fra arbeid med navigasjonsutstyr i norske selskap. I dag arbeider han for Norwegian Electric Systems.

-Helt siden barnsben av har jeg vært opptatt av navigasjon. Det var derfor ingen tilfeldighet at jeg utdannet meg til styrmann og har vært 12 år til sjøs. Blant annet var jeg 2 år på skip som opererte i Vest-Afrika. Selv om jeg nå har en jobb på land, har jeg ikke forlatt sjøen helt og er vikar på redningsskøyta RS 137 Kristian Gerhard Jebsen i Egersund forteller Geir Lyngheim Olsen.

Oppdaterte standarder for navigasjon

Teknologien for navigasjonsinstrumenter er i rivende utvikling. Det er derfor et behov for en revisjon av bro-standardene. Arbeidet med oppdateringen foregår på et internasjonalt plan med innspill fra de nasjonale standardiseringskomiteene. NK 80 arbeider løpende med de mange forslagene og kommer med egne innspill som tar hensyn til de norske interessene.

-I dag foregår et internasjonalt arbeid for å oppdatere standardene for skipsbrua. Dette arbeidet vil danne rammebetingelser for norske rederier og verft i overskuelig framtid. Gjennom NK 80 har vi muligheten til å påvirke dette arbeidet for å ivareta norske interesser. Jeg vil oppfordre interesserte til å melde seg inn i komiteen. I komiteen har man ikke bare muligheten til å arbeide for egen bedrift, men også komme inn i et miljø med enorm faglig kompetanse, avslutter Lyngheim Olsen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023

Metode for å gjøre kompleksitet oversiktlig

Dato
07.03.2023