Tilbake

Utsatt høringsfrist på revidert normserie NEK 405 Elkontroll

På grunn av den pågående situasjonen rundt Corona-viruset har Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) besluttet å utsette høringsfristen på den reviderte NEK 405-serien til 1. mai 2020.

Eltakst

NEK har tidligere sendt ut et høringsutkast til revidert normserie NEK 405 Elkontroll. Man har nå besluttet at fristen for å komme med innspill og kommentarer til dette høringsutkastet er utsatt fra 1. april til 1. mai.  

Store deler av elektroteknisk bransje er opptatt av å minske konsekvensene av tiltakene i forbindelse med Corona-viruset. NEK finner det derfor naturlig å utsette høringsfristen, slik at ingen skal være forhindret fra å gi høringssvar.

Høringsdokumentene er fortsatt tilgjengelig på nek.no:

Høringsdokument NEK 405 Elkontroll.

NEK ber om at alle kommentarer skrives inn på skjemaet som er utarbeidet til formålet. Vær nøye med å fylle inn linjenummer, sidenummer, avsnitt, deres kommentar og hvilke konkrete endringer som foreslås. Kommentarer som mangler forslag til endring har mindre sannsynlighet for å bli tatt til følge av komiteen. 

NEK ber om at høringsinstansene meddeler sine kommentarer senest 

1 mai 2020 

Alle kommentarer kan sendes til espen.masvik@nek.no 

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Fremtidens kraftforsyning for forsvar og beredskap 

Dato
28.11.2023

Hva er en tolkning av standarder?

Dato
18.10.2023

Jordfeilstrømmens veier er uransakelige 

Dato
10.10.2023