Tilbake

Maritime standarder i endring

IEC TC 18 har ansvaret for maritime elektrotekniske standarder. I dag foregår det et omfattende arbeid med standardene som omfatter skip. Elektrifiseringen av samfunnet gjelder også skipsnæringen og det er derfor nødvendig med revisjon og oppdatering av de berørte standardene. Det er også mulighet for norske eksperter å ta del i dette viktige arbeidet og påvirke til beste for norske interesser.

Batterirom 

Kravene til elektriske installasjoner i batterirom på skip er en del av NEK IEC 60092-401. Denne standarden gjennomgår nå en grundig revisjon. Den forrige revisjonen av standarden ble foretatt på nittitallet. Det er derfor ventet at standarden i vesentlig grad vil bli endret. Standarden inneholder krav til de fleste andre installasjoner også. 

Arbeidet har allerede pågått en stund, men det er fortsatt mulig for eksperter å melde seg inn i arbeidsgruppen for å kunne påvirke dette arbeidet. Ta kontakt med fagsjef Arild Røed i NEK om dette er interessant for deg, arild.roed@nek.no. 

For bruk på offshore plattformer er det standarden NEK IEC 61892-6, som er relevant. Det vurderes om også denne standarden skal revideres i det nærmeste. All offisiell informasjon om denne og andre maritime standarder finner du på TC 18s nettside.   

Høyspent på skip 

Revisjonen av NEK IEC 60092-503 har startet. Denne standarden setter krav til AC forsyningssystemer med spenning i intervallet 1kV – 15kV. Blant annet foreslås det å øke spenningen til 36kV. Den 8. mai 2020 er frist for komitehøringen på dette dokumentet. For å delta må du melde deg inn i en arbeidsgruppe i TC18. Du kan også gi kommentarer gjennom den norske speilkomiteen NK 18. 

Eksplosjonsfarlige områder 

I IEC TC 31 foregår det et revisjonsarbeid av NEK IEC 60079-14. Denne standarden gjelder for alle elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Standarden er et referansedokument for TC 18 i forhold til alle områder som er klassifisert som eksplosjonsfarlig. TC 18 følger arbeidet med NEK IEC 60079-14 tett og vil, om nødvendig, spesifisere krav som kommer i tillegg til det IEC TC 31 beslutter for NEK IEC 60079-14. 

Elektrisk framdrift 

Elektrisk framdrift blir stadig mer aktuelt. Det har derfor blitt besluttet å revidere standarden NEK IEC 60092-501 Elektrisk framdrift. Det etterlyses derfor eksperter som ønsker å bidra i dette viktige arbeidet. Dersom du har lyst til å delta i den internasjonale arbeidsgruppen som får ansvaret for denne revisjonen kan du ta kontakt med fagsjef Arild Røed på e-post arild.roed@nek.no. 

Les mer om det norske arbeidet i standardiserings-komiteen NK 18.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023

Metode for å gjøre kompleksitet oversiktlig

Dato
07.03.2023