Tilbake

Svein Roar Jonsmyr er ny ekom leder

Svein Roar Jonsmyr fra NKOM ble nylig valgt til leder av normkomite NK 25/205/215 – Sammenkobling av IT-utstyr. Komiteen skal i løpet av 2020 lansere en ny versjon av NEK 700 serien og Jonsmyr blir ansvarlig for å sluttføre arbeidet med den ledende standarden for ekomnett.

Svein Roar Jonsmyr har lenge hatt en fremtredende rolle i NEKs standardiseringsarbeid. Foruten deltakelse i komiteen for sammenkobling av IT-utstyr deltar han også i arbeidet med standardene NEK 400 Elektriske lavspentinstallasjoner og NEK 399 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett.

-Vi er glad for at Svein Roar Jonsmyr har takket ja til å lede arbeidet i NK 25/205/215. I 2020 utgir NEK en ny versjon av NEK 700 serien. Med hans lange erfaring innenfor ekom og standardisering er oppdateringen av denne i de beste hender, forteller Christer Varan fagsjef ekom i NEK.

Jonsmyr er utdannet telekommunikasjonsingeniør, og har en Master of Management fra BI. Han har 20 års erfaring fra utbygging av telecom-nett. Siden 2007 har han vært ansatt i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet med ansvar for elsikkerhet og regelverk rundt utbygging og installasjoner.

Les mer om komite NK 25/205/215 Sammenkobling av IT-utstyr

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK 703 gir krav for å ivareta miljøet ved drift av datasentre

Dato
16.05.2024

Ny NEK 700 - Informasjonsteknologi lanseres

Dato
16.05.2024

Besøk NEK på Eliaden 28-30 mai!

Dato
16.05.2024